Logga in

Vem ska stå för jourfakturan?

Publicerad
29 jan 2021, 06:00

Ett fel i installationen ledde till en läcka under helgen. Kunden ringde jouren utan att ge VVS-företaget en chans att åtgärda missen och tycker att VVS-företaget ska stå för jourfakturan. Hur ska det gå till egentligen? Juristen Fredrik Mejhert reder ut.

Fråga:

Vi har gjort jobb åt en privatperson. Under storhelgen upptäckte kunden en läcka och ringde en jourfirma. Nu vill kunden att vi be­talar fakturan. Borde inte vi ha fått fixa felet eller åtminstone fått frågan även om vi inte har jourverksamhet?

Installatörsföretagens jurister svarar också på:
Beställaren vill flytta in innan hela jobbet är klart. Är det okej?

Svar:

Om en konsument anser att en entreprenör har gjort fel måste konsumenten reklamera felet. Om entrepre­nören erbjuder sig att åtgärda felet så har entreprenören också rätt att göra det. Det är bara om kunden har något särskilt skäl för att avvisa entreprenörens erbjudande som rätten att avhjälpa bortfaller. 

I detta fall verkar ni vara överens om att kunden varken reklamerat felet till er eller på annat sätt gett er möjlighet att avhjälpa det. Även om ni inte har någon jourverksamhet så måste kunden alltså göra det. Annars bortfaller dennes rätt att åberopa felet mot er. Som huvudregel behöver ni därför inte betala fakturan från jourfirman. 

Kan kunden hålla inne med hela betalningen?

De flesta huvudregler har dock undantag. För den huvudregel som vi nu pratar om ovan har Allmänna reklamationsnämnden gjort bedömningen att det i vissa särskilda fall kan vara tillåtet för en konsument att få ett fel avhjälpt utan att först ge ett företag möjligheten att avhjälpa.

 Så var till exempel fallet då en nyreparerad bil gick sönder i Tyskland. Konsumenten lät då en verkstad i Tyskland reparera bilen utan att först meddela verkstaden i Sverige, som var ansvarig för felet och därför rätteligen borde ha fått avhjälpa det. Det var fråga om en väldigt speciell situation där föremålet för tjänsten behövdes omedelbart och ett felavhjälpande inte kunde dröja.

Kan vi få betalt utan skriftlig beställning?

Det kan inte uteslutas att den situation som du beskrivit ovan också skulle kunna be­dömas på ett liknande sätt, men enligt min uppfattning är det troligaste att huvudregeln gäller och att ni borde ha fått möjligheten att åtgärda felet.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.