Logga in

Kan kunden hålla inne med hela betalningen?

Publicerad
28 okt 2020, 06:00

Efter ombyggnationen kvarstår ett litet fel som entreprenören ska åtgärda, men som blivit försenat. Kunden vill inte betala något alls förrän det är gjort. Juristen Lovisa Elmgren reder ut vad som gäller.

Fråga: 

Vi har utfört en ombyggnad åt en privatperson. Jobbet är färdigt, men det finns ett mindre fel. Vi kommer att åtgärda felet men det tar tid på grund av leveranstider och annat. Vår kund håller nu inne med hela betalningen tills felet är åtgärdat. Har kunden rätt att göra så?

Entreprenadjuristerna har också rett ut:
Tänk på det här om beställaren vill flytta in i förtid
Får vi inte betalt utan skriftlig beställning?
Då kan du ha rätt till förskott

Svar: 

Nej, kunden har inte automatiskt rätt att hålla inne hela betalningen. När ni färdigställt uppdraget är huvudregeln att ni har rätt till full betalning. Kunden har dock rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att ge kunden säkerhet för hans eller hennes krav på grund av felet.

Och vad innebär det? Som jag tolkar din fråga är det här inte något som ger kunden rätt att häva avtalet. När kunden inte har rätt att häva avtalet gäller följande:

Prisavdrag: Kunden har rätt hålla inne ett belopp som motsvarar det prisavdrag som kunden har rätt till om ni inte avhjälper felet. Det prisavdraget motsvarar normalt vad det skulle kosta för kunden att få felet avhjälpt. Men om ett avdrag som beräknas på det sättet är oskäligt stort i förhållande till den betydelse som felet har för kunden, ska prisavdraget i stället motsvara felets betydelse för kunden.

Skadestånd: Kunden har också rätt hålla inne ett belopp som motsvarar kundens eventuella skadeståndsanspråk mot er på grund av felet.

När beloppen ovan beräknas har kunden rätt att räkna med en marginal som gör att det framstår som säkert att det belopp som hålls inne kommer att täcka kundens krav. Skälet till det är att det normalt är svårt för kunden att veta exakt hur höga beloppen för prisavdrag och skadestånd kan bli.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.in.se.