Logga in

Varför pratas det så mycket om standardavtalen?

Publicerad
26 maj 2020, 07:00

Konsumenttjänslagen är ingen hjälp i kommersiella entreprenader och därför pratas det mycket om AB 04 och ABT 06 i de sammanhangen. Men vad händer i en tvist om jag inte använt ett standardavtal? Det svarar entreprenadjurist Hanna Schöld på i månadens juristfråga.

Fråga:

I många av de frågor som tagits upp här pratas det om standardavtalen AB 04 och ABT 06. Men jag använder nästan aldrig dem i entreprenaderna som jag gör. Är det ett problem?

Svar:

Det kan vara problematiskt, eftersom det ofta är svårt att med säkerhet veta vad som gäller mellan dig och din beställare om ni inte använder ett standardavtal. Det kan göra det krångligt om en diskussion eller tvist uppstår.

När du utför installationsarbeten åt en privatperson finns konsumenttjänstlagen som reglerar exempelvis när betalning ska ske och vad du har för ansvar för fel. Men i svensk rätt finns det inte någon direkt tillämplig lag för kommersiella entreprenader, alltså entreprenader där din beställare är en juridisk person såsom ett byggföretag eller en bostadsrättsförening. I stället finns framförhandlade standardavtal som ofta används, till exempel AB 04 och ABT 06.

Om man inte använder ett standardavtal är det svårt att säga generellt vad som gäller. Varje fråga måste i stället bedömas utifrån varje enskilt fall. Till att börja med får man titta i avtalet för entreprenaden och se om frågan regleras där. Annars får man försöka utröna vad som utgör ”allmänna obligationsrättsliga principer” för den avtalstyp man har. Det kanske finns något domstolsavgörande som kan ge vägledning och i bland kan det finnas utrymme att snegla på vad som står i till exempel köplagen. Det här leder till att det ofta är svårt för parterna att veta vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot varandra. Därför rekommenderar Installatörsföretagens entreprenadjurister normalt att ett lämpligt standardavtal används. På så sätt skapas en större förutsebarhet i vad som gäller mellan dig och din beställare.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.