Logga in

Ska vi anmäla risk för hinder i förväg?

Publicerad
7 apr 2020, 06:00

Just nu utför vi en entreprenad och arbetena flyter på som vanligt. AB 04 gäller mellan oss och vår beställare. Men vi funderar på vad som gäller angående anmälan av sådana hinder som kan uppkomma på grund av corona-krisen.

Fråga:

Vi utför en entreprenad och arbetena flyter hittills på som vanligt. Men vi funderar på vad som gäller om det skulle inträffa hinder på grund av coronakrisen. Måste vi underrätta vår beställare om att det skulle kunna uppkomma hinder senare? Till exempel om montörer blir sjuka eller om det börja strula med leveranser av material och varor?

Vad har jag för rättigheter när byggarens tidplan spricker?

Svar:

Det finns ingen skyldighet att underrätta er beställare om hinder förrän det finns konkreta förhållanden som faktiskt är ett hinder för er entreprenad. Ett viktigt syfte med hindersanmälan är att er beställare ska få kännedom om just sådana förhållanden, så att beställaren får möjlighet att vidta de åtgärder som i så fall är nödvändiga.

Följaktligen finns det ingen poäng med att ”föranmäla” att det möjligtvis kan bli någon form av hinder senare. Beställaren kan ju ändå inte göra så mycket med sådan information. Det finns istället en risk för att det skadar er affärsrelation, i vart fall om det inte tydligt framgår av underrättelsen att ni gör detta just för att värna om dialogen med er beställare.

Hur mycket får jag ta betalt enligt självkonstnadspricipen?

Kanske kommer er entreprenad att flyta på som vanligt hela vägen till slutbesiktningen? Det vet vi inte i nuläget. Det finns i och för sig inget som hindrar er från att flagga för att coronaviruset kan leda till konsekvenser i entreprenaden, men jag tycker ändå att ni kan vänta och se om era montörer faktiskt börjar bli sjuka, era leveranser börjar strula eller ni på annat sätt kan se att coronaviruset faktiskt orsakar ett hinder. Så fort ett hinder faktiskt uppkommer bör ni dock anmäla det så fort som möjligt.

Vilka regler gäller för ändrings- och tilläggsarbeten?

Fredrik Mejhert
Entreprenadjurist
Installatörsföretagen

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.