Logga in

Vad har jag för rättigheter när byggarens tidplan spricker?

Publicerad
17 mar 2020, 12:55

Om byggherrens tidplan spricker kan det leda till stora merkostnader för dig som underleverantör. Här reder juristen ut ersättningsmöjligheterna.

Fråga:

Vi ska koppla en nyproducerad byggnad till det kommunala VA-nätet. Det är en utförandeentreprenad enligt AB 04. Enligt kontraktet ska våra arbeten påbörjas 1 april. Nu är markentreprenören försenad och enligt beställaren kommer vi att kunna sätta igång tidigast i mitten av maj. Har vi rätt till tidsförlängning och vad gäller för de merkostnader vi drabbas av?

Svar:

Den situation som du beskriver är mycket vanlig. Din beställare, byggbolaget, har tecknat kontrakt med sina olika underentreprenörer baserat på den tidplan som beställaren då jobbade efter. Sedan händer det saker under entreprenaden som gör att tidplanen behöver revideras och olika arbeten skjuts framåt i tiden. Den här situationen faller, såvitt gäller dig och ditt avtal med beställaren, in under AB 04 kap 4 § 3 p 1, om hinder på grund av en ”omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida”.

Hur mycket får jag ta betalt enligt självkonstnadspricipen?

När så är fallet har du inte bara rätt till tidsförlängning. Du har även enligt AB 04 kap 5 § 4 rätt till ersättning för kostnader som du drabbas av på grund av förseningen. Det kan exempelvis vara ökade kostnader för löner och hjälpmedel som du bokat upp utifrån den avtalade tiden och som du inte kan boka av. Det är dock alltid du som ska visa att du faktiskt har drabbats av merkostnader och vilka belopp de uppgår till. Du har dessutom en skyldighet att om möjligt begränsa dina kostnader för att på det sättet begränsa beställarens ersättningsskyldighet.

Vilka regler gäller för ändrings- och tilläggsarbeten?

Enligt AB 04 kap 4 § 4 måste du dessutom ”utan dröjsmål” underrätta beställaren när du inser att du har drabbats av ett hinder. Underrättelsen bör alltid vara skriftlig. Jag vet att en del beställare kan bli irriterade om entreprenören anmäler hinder och jag har förståelse för att en del entreprenörer av det skälet drar sig för ”reta upp beställaren”. I AB 04:s mening är detta dock inte någon ursäkt för att inte göra en hinderanmälan. Tvärtom är det så att du då som entreprenör riskerar att förlora rätten till mer tid och ersättning.

Vems är materialet när byggaren går i konkurs

Försök hellre få beställaren att inse att underrättelsen ger en möjlighet för beställaren att få bättre kontroll över att tidplanen anpassas till verkliga förhållanden och till en bättre överblick över projektets totala ekonomi, inklusive dina oönskade merkostnader.

 

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.