Logga in

Vilka regler gäller för ändrings- och tilläggsarbeten?

Publicerad
31 jan 2020, 06:00

Det är vanligt med missförstånd kring rätten till tilläggstid vid ÄTA-arbeten. Juristen Hanna Schöld reder ut vad reglerna säger.

Fråga:

Jag har tidigare alltid fått höra att jag som entreprenör måste tåla ÄTA-arbeten upp till tio procent av kontraktssumman och att jag alltså inte har rätt till tidsförlängning. På senare tid har jag dock hört flera personer påstå att det inte stämmer. Vad är det egent­ligen som gäller?

Läs mer: Vems är materialet när byggaren går i konkurs?

Svar:

Tack för din fråga!

Det är ett vanligt missförstånd att det skulla vara på det viset, men någon sådan regel finns inte i standardavtalen.

I 4 kap 2 § AB 04 och ABT 06 står det att kontraktsarbetena ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning eller avlämnande på annat sätt vid kontraktstidens utgång. Sedan står det att kontraktstiden ska förlängas eller avkortas i den utsträckning ÄTA-arbete påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden.

Är det ett tilläggsarbete som påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden har du med andra ord rätt till tidsförlängning enligt AB 04 och ABT 06.

Läs mer: Hur ska vi få betalt för jobbet?

Däremot förekommer det att beställaren skriver in sådana procentsatser i kontraktshandlingarna för den specifika entreprenaden och alltså gör en ändring från AB 04/ABT 06 (det som brukar kallas för ”avsteg”). Antingen att ändringen skrivs direkt i kontraktet eller att beställaren skriver in det i AF-delen. Om ändringen finns i AF-delen ska den, för att vara giltig, stå under rätt kod och rätt rubrik och det ska även finnas en hänvisning till ändringen under koden AFC.111 om det är en entreprenad på AB 04 eller AFD.111 om det är en entreprenad på ABT 06.

På Installatörsföretagens hemsida kan du som medlem ta del av mer information om hur du hittar avsteg i handlingarna, exempel på avsteg och riskerna med dessa samt hur du kan hantera dem.

Läs mer: Konsultens fel blev för dyra för företaget. Juristen förklarar vad som gäller.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.