Logga in

Hur ska vi få betalt för jobbet?

Publicerad
25 nov 2019, 10:30

Fakturan är obetald trots påminnelse och kunden går inte att nå. Juristen reder ut hur VVS-företaget kan gå vidare.

Fråga:

Vi har gjort ett jobb hos en kund. Fakturan har inte betalats trots betalningspåminnelse och vi har inte hört något från kunden. Hur kan vi gå vidare för att få betalt för arbetet vi har utfört?

Svar:

En första möjlighet är att skicka ett inkassokrav till kunden. Det går att göra på egen hand, men inkasso är ett lagreglerat förfarande och det finns många formaliakrav ni måste följa. Därför rekommenderar jag er att ge ett inkassobolag uppdraget att driva in den fordran ni har.

Läs mer: Konsultens fel blev dyra för företaget. Juristen förklarar vad som gäller.

Om kunden ändå inte betalar och inte heller bestrider ert krav kan ni ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kan ni också göra utan att först skicka ett inkassokrav, men det riskerar naturligtvis att påverka er och kundens affärsrelation. Om kunden inte heller då bestrider ansökan kan Kronofogden meddela ett utslag som innebär att kravet kan drivas in.

Skulle kunden någon gång under processen bestrida ert krav förändras era möjligheter. Då får ni, enligt god inkasso­sed, inte ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. I så fall får ni ta ställning till om ni vill inleda en process i tingsrätten.

Läs mer: ”Begreppet budgetpris kan leda till tvister”

Hörs kunden inte av efter inkassokravet, utan bestrider ert krav först efter ansökan om betalningsföreläggande kan Kronofogden inte meddela ett utslag. Då kommer Kronofogden att fråga er om ni vill att ert krav ska prövas i tingsrätten. Om ni vill det lämnar Kronofogden över kravet dit.

Värt att tänka på är att ett meddelande från kunden om att denne inte kan betala inte är ett bestridande. Ett bestridande kan i övrigt både vara blankt, det vill säga inte innehålla någon information annat än att kravet bestrids, eller motiverat med en anledning till varför kravet inte är riktigt. Först i processen i tingsrätten måste kunden lämna ett motiverat bestridande.

Läs mer: Har vi rätt att ta betalt för våra resor?

Om ni väljer att gå vidare med ett krav kan det vara värt att fundera över hur kunden har agerat tidigare i avtalsrelationen med er. Om kunden redan tidigare har bestridit fakturor från er och motiverat varför kravet är felaktigt, kan det vara onödigt att inleda ett för­farande hos Kronofogden eftersom kunden troligtvis kommer att bestrida även det kravet. I ett sådant fall kan man spara tid genom att driva processen vidare i tingsrätten om man anser sig ha rätt. Processen i tingsrätten kan ibland vara kostsam och ni behöver därför värdera riskerna med förfarandet.

Viktor Sterner, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.