Logga in

Konsultens fel blev dyra för företaget. Juristen förklarar vad som gäller.

Publicerad
23 okt 2019, 13:42

Kan konsulten komma undan ett dåligt jobb med en skrivning om begränsat ansvar i avtalet? undrar företagaren. Fredrik Mejhert, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, svarar.

Fråga:

Vi utför en mindre entreprenad med projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar och har anlitat en teknisk konsult för projekteringen, då ABK 09 gäller.

Vid det senaste mötet upptäckte vi omfattande fel i konsultens handlingar. Vår uppskattning av merkostnaderna för arbetet som måste göras om är minst 500 000 kronor.

Konsulten medger felen men menar att ansvaret är begränsat genom skrivningen:

”Konsultbolagets sammanlagda skade­ståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.”

Gäller detta verkligen? I så fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.

Läs mer: ”Begreppet budgetpris kan leda till tvister”

Svar:

Dessvärre verkar er konsult ha rätt i sitt påstående.

I 5 kap 3 § ABK 09 föreskrivs visser­ligen att konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget uppgår till 120 prisbasbelopp, om inte annat avtalats. För år 2019 motsvarar detta knappt 5,6 miljoner kronor.

Emellertid är 5 kap 3 § ABK 09 en så kallad täckbestämmelse. Detta innebär att det står parterna fritt att avtala om andra nivåer för ansvarsbegränsning än vad som framgår av bestämmelsen, utan att man behöver ta upp ändringen i en särskild sammanställning eller liknande. Det räcker med att ändringen tagits in i en av kontraktshandlingarna för att den ska gälla.

Läs mer: Har vi rätt att ta betalt för våra resor?

I detta fall har er konsult begränsat sitt ansvar på ett tydligt sätt i sitt anbud. Om anbudet är en del av kontraktshandlingarna gäller då alltså denna begränsning före 5 kap 3 § ABK 09, med den följden att konsultens ansvar är begränsat till det slutliga arvodets storlek, det vill säga cirka 50 000 kronor.

Just denna typ av ändring blir allt vanligare. Ändringen är lätt att missa, men kan som i detta fall få allvarliga konsekvenser. Därför måste man noggrant läsa igenom anbud och övriga kontraktshandlingar innan man skriver på avtalet.

Läs mer: Är vi skyldiga att rätta till fel som besiktningsmannen missat?

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.