Logga in

Värmen ska grottlagras

Publicerad
23 mar 2018, 09:34

Tidigare var det ett gigantiskt lager för olja – nu blir grottorna viktiga delar i klimatsmart lösning.

Det är Helsingfors energibolag Helen och Skanska som planerar att bygga ett gigantiskt säsongslager för värmeenergi i grottorna under Kronberget i Helsingfors. Säsongslagret är tänkt att vara en del av den ekologiska stadsdelen Kronbergsstrandens energisystem.

Energilösningen bygger på att byggnaderna värms och kyls med hjälp av värmepumpar. Havsvatten som värmts upp av solen och överskottsvärme från byggnader är värmekällorna för värmepumparna medan fjärrvärmenäten i området samlar upp och distribuerar värmen.

Under sommaren fylls alltså grottorna med varmt vatten och under vintern används sedan vattnet som värmekälla till värmepumparna.

Marko Riipinen. Foto: Helen

– Säsongslagring av energi är en av våra viktiga framtida lösningar för att minska utsläppen och öka användningen av förnybar energi. I det här projektet tar vi ett stort steg mot en utsläppsfri energiframtid och höjer samtidigt boendekomforten på ett ekologiskt sätt, säger direktör Marko Riipinen på Helen, i ett pressmeddelande.

Det planerade säsongslagrets kapacitet ska räcka för att tillgodose upp till en tredjedel av behovet av uppvärmningsenergin i hela Kronbergsområdet.

Kronbergsstranden är en blivande havsnära stadsdel i Helsingfors som byggs på ett område som fram till 2010 användes som oljehamn.

Under Kronberget finns två grottor med sammanlagda volymen 300 000 m³. De är cirka 30 m höga och botten ligger 50 m under havsytan. Grottorna byggdes i början av 1970-talet och underhölls av oljebolaget Shell, som använde en del av grottorna som lager för dieselolja. De övriga fungerade som beredskapslager för oljeprodukter.

Sedan 2014 ägs grottorna av Skanska.