Logga in

Klimatomställningen kräver tusentals fler installatörer

Publicerad
24 apr 2019, 09:59

Regeringen miljardsatsar för att minska utsläppen av växthusgaser. Men de glömmer vem som ska göra jobbet – det behövs många fler installatörer, påpekar branschen. 

I regeringens förslag till vårändringsbudget för 2019 finns 300 miljoner kronor till utvecklat solcellsstöd och ytterligare stärkt ladda hemma-stöd samt Klimatklivet med totalt 750 miljoner kronor.

Utan betydligt fler installatörer riskerar klimatsatsningarna på solceller, laddinfrastruktur och energieffektivisering av bostäder att inte bli av, varnar bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Branschens omedelbara rekryteringsbehov är 17 500 personer och 28 000 personer på några års sikt.

– Regeringen lyfter fram olika satsningar i budgeten, men glömmer ofta vem det är som ska utföra åtgärderna. Det är de kvinnor och män som dagligen jobbar med installationer som är de riktiga klimathjältarna, säger Amanda Rafter Ekenman, expert Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

”Verkar som man måste gå över oskrivna regler för att få tag på folk”

I slutet av maj publicerar Installatörsföretagen en rapport som pekar på vikten av att koppla ihop utbildningspolitiken och klimatpolitiken för att minska de nationella utsläppen av växthusgaser.

– Genom att visa hur viktig branschen är för klimatomställningen kan vi samtidigt peka på de utbildningspolitiska åtgärder som behövs för att öka antalet installatörer framöver, säger Amanda Rafter Ekenman.

Att skapa bättre möjligheter till yrkesväxling är ett av förslagen.

– Det behövs fler vägar för att komma in i branschen, bland annat genom företagslärlingar och yrkesvux. I det sammanhanget är det också viktigt att titta på hur mycket pengar som satsas på våra utbildningar jämfört med andra branschers. Det behöver ses över så att satsningarna viktas mot samhällsbehovet, säger Amanda Rafter Ekenman.

Sökte 100 montörer att anställa – hittade bara åtta

Yrkeshögskolan är i grunden en bra utbildningsform, men Installatörsföretagen vill se förbättringar av den.

– Samhällsviktiga utbildningar ska vara permanenta. Samtidigt borde Yrkeshögskolan bli mer flexibel genom fler korta kurser, exempelvis kurser som kan ha en koppling till klimatfrågan. Många av våra medlemmar behöver bara komplettera eller utveckla vissa delar av sin kompetens. Det kan exempelvis vara solcellsinstallationer.

Ett problem är också att det är få som väljer branschens program på gymnasieskolan. Ett sätt att locka fler är att det ingår högskolebehörighet i yrkesprogrammen, anser Installatörsföretagen.

– Vi vill inte att någonting ska tas bort i utbildningarna, exempelvis praktiska moment, men de ska automatiskt kunna ge högskolebehörighet. Du ska kunna börja jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare, säger Amanda Rafter Ekenman.

”Det skriks efter fler sprinklermontörer än fotbollsproffs”

Rapporten om rekryteringsbehovets koppling till klimatomställning publiceras först om en månad. Men redan när vårändringsbudgeten presenterades för två veckor sedan fick Installatörsföretagens vd Ola Månsson möjlighet att belysa frågorna i en artikel i Dagens Nyheter.

– Genom att budgeten fokuserade på klimatåtgärder blev det relevant att redan nu lyfta fram en del av innehållet i rapporten, förklarar Amanda Rafter Ekenman.

Installatörsföretagen kommer att arrangera ett seminarium i riksdagen i samband rapportsläppet. Samtidigt planeras en större debattartikel kring förslagen i den. Rapporten kommer också att vara en del av Installatörsföretagens material under Almedalsveckan i sommar.

– Dessutom görs det återkommande politiska utspel om klimatsatsningar. Då kommer vi att kunna återkomma med materialet i rapporten som ska användas långsiktigt, säger Amanda Rafter Ekenman.