Logga in

Tillgång och efterfrågan måste gälla även i kylbranschen

Publicerad
14 aug 2018, 21:55

Debatt: Högre timpriser krävs för heroiska kylteknikers insatser under sommarens extremvärme. Det menar Mats Bjelkevik, vd på Indoor Energy.

 ”Rekordvärme i tre månader och nu börjar politiker prata om att man behöver en plan för extrema väderförhållanden. Jag skulle kunna berätta flera historier om heroiska insatser gjorda av kyltekniker den här sommaren.

Om människor som jobbat natt och dag för att serva sina kunder och fått anläggningar att fungera trotts brist på reservdelar och maskiner som sedan länge passerat sitt bäst-föredatum. Varför?

Jo, för att branschen består av en massa väldigt kompetenta och lojala människor som gör sitt yttersta för sina kunder.

Så därför blir jag så frustrerad när jag ser upphandlingar där vi säljer den här kompetensen för under 600 kronor i timmen.

Det är brist på tekniker och branschen som har alla förutsättningar att erbjuda ett spännande och meningsfullt arbetsliv har svårt att locka till sig ungdomar. Varför? Jo för att vi är dumma eller kanske rentav korkade.

För det finns ju inga argument som håller om man säljer bristkompetens till priser som gör att vi sakta kväver oss själva. Det finns en positiv och en negativ spiral och vi väljer i vilken av dem vi ska vara.

I den negativa spiralen tar vi dåligt betalt, företagen får över tid lägre kompetens beroende på att vi inte utbildar vår personal och inte lockar till oss duktiga nya medarbetare.

Vi slåss med låga timarvoden som vapen och klagar på att kunderna inte förstår. Någon som känner igen det resonemanget? Resultatet leder till att kunderna blir lidande och i det här fallet viktiga samhällsfunktioner så som sjukhus, äldreboenden och kollektivtrafik.

 Så vad är alternativet? Om vi tar rätt betalt för en seniorkyltekniker cirka 750 till 950 kronor/timmen så kan vi betala rätt löner, satsa på utbildning och locka till oss de bästa ungdomarna.

Vilket i sin tur leder till att vi göra smarta och kloka lösningar till våra kunder. Då blir alla glada och i slutändan är jag övertygad om att det till och med blir billigare för våra kunder. För smarta lösningar ger lägre energianvändning och längre livslängd på kylanläggningarna.

Det är resultatet av hög kompetens.

Mats Bjelkevik, vd på Indoor EnergySå vem är ansvarig för att skapa den uppåtgående spiralen? Jo, det är du och jag. Ingen annan än du och jag kan förklara för kunderna varför vi ska ha rätt betalt, för ingen annan än du och jag väljer vilka kunder vi ska arbeta åt.

Och ingen annan än du och jag väljer på vilket företag vi ska vara anställda. Så du och jag är ansvariga och vi väljer i vilken spiral vi ska verka.”

Mats Bjelkevik, vd på Indoor Energy