Logga in

”Har vi rätt till betalt för hela fakturan?”

Publicerad
19 mar 2019, 06:00

Kunden fick ett lägre cirkapris och vill inte betala hela fakturan på 150 000 kronor. Juristen reder ut hur bindande cirkapriser är.

Vi har gjort ett jobb hos en privatkund som vi fakturerat 150 000 kronor för. När jag var hemma hos kunden och tittade på jobbet sa jag att priset skulle landa på ungefär 120 000 kronor och nu hävdar kunden att han inte vill betala mer än det, men det var ju inget fast pris som avsågs? Jag skrev aldrig någon offert sen och vi sa att vi skulle göra jobbet på löpande räkning. Har vi rätt till betalning för hela fakturan?

Kunden ville slippa betala anlitat företag

Svar:

I detta fall vill du ha 150 000 kronor i betalning och kunden menar att du ska stå för den prisuppgift du lämnat om 120 000 kronor. Eftersom ni är överens om att du sagt att priset skulle sluta på ”ungefär” 120 000 kronor har du lämnat en ungefärlig prisuppgift enligt 36 § 2 stycket i konsumenttjänstlagen och enligt denna bestämmelse får en sådan prisuppgift inte överskridas med mer än 15 procent. Du har alltså rätt till betalning med 138 000 kronor (120 000 kr x 1,15). Detta oavsett om 150 000 kronor kan anses skäligt för det utförda arbetet. Tänk därför på att inte uttala dig om några cirka­pris, budgetpris, mellan tummen och pekfingret-gissningar eller liknande om du inte kan stå för det priset med 15 procent marginal, eftersom det innebär ett slags takpris.

Detta gäller så länge det inte tillkommit arbeten (ÄTA) eller om arbetet blivit dyrare på grund av något som kan hän­föras till din kund och som du inte kunde räkna med när ni diskuterade priset. I sådana fall har du rätt till skälig ersättning utöver nämnda 138 000 kronor.

Vilket ansvar har vi för att projekteringen är rätt? 

Du kan avtala med din kund om att en ungefärlig prisuppgift får överskridas med en annan procentsats än 15 procent, men det är då du som har bevisbördan för denna överenskommelse, så se i sådant fall till att få den skriftligen bekräftad från din kund. I kontraktsformuläret till ABS 18 och Hantverkarformuläret 17 gäller till exempel att till den del en ungefärlig prisuppgift avser markarbeten, rivningsarbeten eller annat som kräver undersökningar som entreprenören normalt inte är skyldig att utföra i anbudsskedet får inte denna överskridas med mer än 25 procent.

Tänk även på att alla priser du lämnar till en konsument förutsätts vara inklusive moms.

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.