Logga in

Vad händer om det är fel avtal?

Publicerad
21 nov 2018, 07:00

Det är viktigt att använda rätt avtal vid rätt tillfälle.

När ska jag använda ABS 18 och Hantverkarformuläret 17? Vad händer om jag inte använder rätt avtal?

Juristen svarar: Båda är standardavtal avsedda att användas när du ska utföra arbete åt en konsument.

Allmänna bestämmelser för småhus-entreprenader (ABS) används vid uppförande eller tillbyggnad av en-eller tvåbostadshus åt privatpersoner, så kallade småhusentreprenader.

Till avtalet hör även blanketter för entreprenadkontrakt och för ändrings- och tilläggsarbeten. ABS 18 ersatte ABS 09 tidigare i år.

Läs mer: Hur länge får beställaren hålla inne pengar för fel?

Hantverkarformuläret är avsett att användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten och även det har en tillhörande blankett för avtalsskrivning.

Detta avtal omarbetades förra året då Hantverkarformuläret 14 ersattes av Hantverkarformuläret 17.

Eftersom det är extra viktigt att ha skriftliga avtal när du utför arbeten åt konsumenter ger dessa avtal med tillhörande blanketter ett bra stöd för både dig och din beställare eftersom de är framförhandlade av representanter för både konsumentsidan och byggbranschen.

Läs mer: Vilka garantiansvar har vi?

Betti-Ann PetterssonDet är viktigt att känna till vilka åtaganden som föreskrivs i de olika avtalen, jag råder dig därför att gå igenom villkoren innan du avtalar om dem.

Vid arbete enligt ABS 18 följer bland annat en rätt för konsumenten att begära slutbesiktning av arbetet och att du ska ha allrisk- och ansvarsförsäkring.

Om du avtalat om ABS 18 där dessa åtaganden är föreskrivna, när arbetet egentligen inte omfattas av småhusreglerna, har du som entreprenör ändå åtagit dig dessa förpliktelser.

Av detta skäl kan det vara viktigt att använda rätt standardavtal.

Betti-Ann Pettersson, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen

Medlemmar hos Installatörsföretagen har tillgång till entreprenadjuridisk rådgivning, se mer info på www.installatorsforetagen.se.