Logga in

Hur länge får beställaren hålla inne pengar för fel?

Publicerad
17 okt 2018, 10:02

Får de göra så?

Fråga:

Vi har utfört en installationsentreprenad enligt AB 04. Vi har inte avtalat om någon särskild betalningsplan. Entreprenaden är klar och vi har avhjälpt alla slutbesiktningsanmärkningar. Trots det vägrar vår beställare att betala hela entreprenadsumman utan innehåller 5 procent. De säger att skälet till det är att de vill ha säkerhet för eventuella framtida fel som kan dyka upp under garantitiden. Får de göra så?

Läs mer: Så slipper du dyra missar

Svar:

Lovisa Elmgren, Chefsjurist, InstallatörsföretagenEftersom ni har avhjälpt samtliga fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktningen har beställaren inte längre rätt att innehålla pengarna på den grunden. Ni har rätt till den sista betalningen.

Beställarens möjlighet att hålla inne pengar på grund av fel regleras i huvudsak i AB 04 kap. 6 § 15. Där framgår att beställaren efter entreprenadtiden får hålla inne 5 procent av entreprenadsumman för avhjälpande av fel som konstaterats i utlåtandet över slutbesiktningen till dessa fel har avhjälpts, dock längst i två månader. Därefter får beställaren innehålla ett betryggande belopp för avhjälpande av fel som konstaterats vid slutbesiktning.

Läs mer: Vilka garantiansvar har vi?