Logga in

Vilka garantiansvar har vi?

Publicerad
24 sep 2018, 10:45

Fråga: Vilka garantiansvar har vårt företag, då vi utför installations­arbeten åt en privatperson?

Svar: Om man utför arbete åt en privatperson gäller antingen konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.

Vilken lag som gäller i det enskilda fallet avgörs i huvudsak utifrån hur förhållandet ser ut mellan varans pris och tjänstens pris. Om de utförda installationsarbetena har ett högre pris än själva varan kommer entreprenaden som huvudregel att regleras av konsumenttjänstlagen. Detta gäller särskilt, om det krävs särskild kunskap eller kompetens för att utföra arbetena. Därför regleras arbete som utförs av entreprenörer i installationsbranschen normalt av konsumenttjänstlagen. I ert fall kommer jag att förutsätta att så är fallet.

Läs mer: Gäller nya villkor som kommer först i fakturan?

Enligt konsumenttjänstlagen gäller en så kallad ”ansvarstid” för de arbeten som utförts. För de flesta konsumenttjänster är ansvarstiden tre år. För arbeten på mark, byggnad eller annan anläggning gäller dock en förlängd ansvarstid om tio år. För entreprenörer i installationsbranschen är ansvarstiden därför normalt tio år.

Under ansvarstiden ansvarar entreprenören för fel. Enligt konsumenttjänstlagen är det dock beställaren som har bevisbördan för att fel föreligger under ansvarstiden. Vid konsument­entreprenader finns alltså ingen sådan ”garanti­tid” som gäller då man utför arbeten åt kommersiella beställare enligt AB 04 eller ABT 06. I de fallen är det ju entreprenören som har bevisbördan för att fel i arbetena inte föreligger. I konsumententreprenader är denna bevisbörda istället placerad på beställaren. Detta är en viktig skillnad. Någon ”garantitid” finns alltså inte i konsumenttjänstlagen.

Läs mer: Har vi rätt till betalning?

För så kallade småhusentreprenader, det vill säga uppförande eller tillbyggnad av en eller tvåbostadshus åt en konsument, finns det ett viktigt undantag. Om ni utför installationsarbeten som en del av en småhusentreprenad har ni under de två första åren av ansvarstiden ett ansvar som liknar en garanti enligt AB 04 och ABT 06.

Fredrik Mejhert, Entreprenadjurist, InstallatörsföretagenOm fel framträder under denna period förutsätter man nämligen att entreprenaden är felaktig. För att slippa ansvar måste ni då kunna göra sannolikt att förhållandet beror på till exempel en olyckshändelse, vanvård eller onormalt brukande.

Läs mer: Missade skicka faktura – är det för sent fakturera nu?

Sammanfattningsvis har ni inget garantiansvar då ni utför installations­arbeten åt en konsument, såvida arbetena inte utförs som en del av en små­husentreprenad. Däremot kan ni förstås av affärsmässiga skäl lämna frivilliga garantier för de arbeten som ni utför. I sådana fall gäller dessa garantier i den omfattning som ni kommer överens om.