Logga in

Gäller nya villkor som kommer först i fakturan?

Publicerad
22 aug 2018, 13:18

Fråga: Vi har köpt varor och köpet gjordes upp per telefon. Vi sa ingenting angående dröjsmåls­ränta, men på fakturan skriver säljaren ”Dröjsmålsränta debiteras med 22 procent efter förfallo-datum.” Innebär det att vi är bundna av den höga räntan?

Svar: Som huvudregel har inte en part rätt att ensidigt ändra eller föra in en ny reglering i ett redan ingånget avtal. Så huvudregeln är att om den ena parten försöker lägga in eller ändra ett villkor först i fakturan gäller det bara om motparten accepterar det.

Av din fråga framgår att ni inte sa något angående dröjsmålsränta när avtalet ingicks. Om parterna inte har kommit överens om något särskilt beträffande dröjsmålsränta gäller dock räntelagen. Det innebär att dröjsmålsräntan är referensräntan plus åtta procentenheter. Av din fråga framgår också att säljaren har skickat en faktura där det står att dröjsmålsräntan är betydligt högre än den som gäller enligt räntelagen.

Hanna D SchöldNi bör reklamera mot det som står i fakturan så snart som möjligt. Risken är annars att säljaren tror att ni har accepterat villkoret. Det kan resultera i missuppfattningar, tvister och i värsta fall till att det nya villkoret faktiskt blir gällande på grund av konkludent handlande etcetera (att ni agerar som om villkoret gäller).

Så meddela säljaren skriftligt, till exempel i ett mail, att räntan som står i fakturan inte gäller!

Hanna D Schöld, Entreprenadjurist, Installatörsföretagen