Logga in

Konsumenten måste beställa extra jobb av byggaren

Publicerad
29 jan 2018, 06:00

Konsumenten har tagit kontakt med mig direkt och vill ändra den blandare som ingår till en annan dyrare blandare. Är det ok?

Fråga: Jag utför installationer i en villa som ägs av en konsument. Konsumenten har anlitat en byggare som i sin tur anlitat mig. Nu har konsumenten tagit kontakt med mig direkt och vill ändra den blandare som ingår till en annan dyrare blandare. Är det ok?

Svar: Konsumenttjänstlagen gäller mellan konsumenten och byggaren. Du är anlitad av byggaren. Det innebär att konsumenttjänstlagen inte gäller mellan dig och byggaren. Vad som gäller mellan dig och byggaren styrs istället av den överenskommelse ni har träffat.
Det är viktigt att du under projektet är tydlig både mot byggaren och konsumenten med att det är byggaren som är din beställare. Nu vill konsumenten beställa ett arbete direkt från dig. Du behöver då klargöra både för byggaren och för konsumenten att ÄTA-arbeten inte kan beställas av konsumenten direkt från dig utan ska beställas via byggaren. Du ska sedan hantera ÄTA-beställningen enligt din överenskommelse med byggaren.

Det finns många skäl till att du inte bör acceptera den här typen av beställningar direkt från konsumenten, här är några:
> Det kan leda till problem angående vem som ska betala för beställningen. Exempelvis kan konsumenten anse att den dyrare blandaren redan ingår i konsumentens entreprenad med byggaren och därför inte vilja betala, medan byggaren inte vill betala eftersom byggaren inte gjort någon ÄTA-beställning.
> Du har åtagit dig mot byggaren att utföra vissa arbeten, att då komma överens med en annan part (konsumenten) om ändringar kan leda till att din entreprenad juridiskt blir felaktig eftersom den inte är utförd i enlighet med ditt åtagande gentemot byggaren.
> Konsumenttjänstlagen kan bli tillämplig på beställningar som du utför direkt på uppdrag av konsumenten. Den överenskommelse du har med byggaren gäller alltså inte automatiskt.


Lovisa Elmgren

Bolagsjurist
Installatörsföretagen