Logga in

Nu kommer stöd för radonsanering

Publicerad
22 mar 2018, 13:04

Regeringen har nu beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus.

Regeringen aviserade satsningen i budgetpropositionen för 2018 med syftet att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

Bostadsminister Peter Eriksson (MP). Foto: Cecilia Nordstrand

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Läs mer: Satsning på inomhusmiljö

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 Bq/m³.

Bidraget kan sökas från och med 1 juli i år och ansökan görs hos länsstyrelsen. Det gäller en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i. Bidrag lämnas inte för åtgärder som påbörjats innan ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.