Logga in

”Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta”

Publicerad
17 nov 2020, 09:29
| Uppdaterad
1 apr 2021

Svenska forskare har hittat spår av coronavirus i ventilationssystemet på ett sjukhus. Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, följer utvecklingen.

Forskande läkare har hittat coronavirus i ventilationssystemets frånluft på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Läs också:
Så anpassas kontoret för livet efter corona

Det skulle i så fall tala för att coronaviruset också är luftburet med möjlighet att infektera på längre håll än två meter från en sjuk person.

Viruset som forskarna hittade var dock inte aktivt och därmed inte smittsamt.

Upptäckterna presenteras i en studie som nyligen publicerades.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation
Britta Permats, Svensk Ventilation

– Vi har tagit del av studien, men har hittills inte fått någon återkoppling från våra myndigheter. Vi har redan tagit höjd för aerosolsmitta (mikroskopiskt små droppar i luften som kan inandas) i våra rekommendationer för kommersiella och offentliga lokaler, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Svensk Ventilations rekommendationer hänvisar till den europeiska ventilationsorganisationen Rehva som har beskrivit hur coronaviruset kan sprida sig på olika sätt och hur ventilation kan förebygga luftburen smitta.

– Rehva förklarar varför koncentrationen av små viruspartiklar är relativt konstant i hela det rum där en smittbärare vistas. Det innebär att konventionell ventilation effektivt kan späda ut luften och föra bort viruspartiklarna, förklarar Britta Permats och tillägger att detta gäller under förutsättning att människor håller minst 1,5 meter från varandra.

Läs också:
Spel ska minska smittspridning på bygget

Exempelvis har det amerikanska smittskyddsinstitutet infört striktare restriktioner kring att vistas i dåligt ventilerade miljöer.

– Ventilation med normenliga uteluftsflöden kan minska risken att smittas av coronavirus.

Konventionell ventilation späder ut koncentrationen av aerosoler. Men ventilation hjälper inte mot de större viruspartiklarna, som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska, enligt Rehva.

Läs också:
”Personalen har alltid visir vid avloppsrensningar”

Finns det någon risk att bli coronasmittad vid arbete med ventilationssystem?

– Man ska följa god generell praxis vid filterbyten och se till att personalen använder de vanliga skyddsåtgärderna som heltäckande kläder, handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Dessutom ska det gamla filtret läggas i en plastpåse som förseglas, säger Britta Permats och tillägger att extra försiktighet krävs i infektionskliniker och andra känsliga sjukhusmiljöer.

Läs också:
Hela studien finns här