Logga in

Brister i arbetsmiljön – arbetsgivarens skyldigheter

Publicerad
21 jul 2017, 13:57

Trakasserad, dåligt städat eller undermålig sanitet. Många är de brister som kan uppstå på ett bygge, för att undvika detta finns det ett antal saker du som företagare behöver känna till. Ett krav är att vara väl införstådd i AML.

VVS-Forum skrev i onsdags om det klotter Karolina Dahl blev utsatt för på ett bygge i Stockholm. Hur trakasserier mot dina anställda ska hanteras, eller hur sanitet och ordning ser ut på bygget är en viktig del i arbetet att trygga dina anställdas arbetsmiljö.

I Arbetsmiljölagens (AML) tredje kapitel avser samtliga paragrafer de allmänna skyldigheter som gäller för arbetsgivare och arbetstagare. Det är din skyldighet att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skulle en sådan risk uppkomma ska den eventuella bristen i arbetsmiljön åtgärdas så snabbt som möjligt. De åtgärder som inte kan vidtas direkt ska tidsplaneras.

Karolinas klotter fick uppmärksamhet hos högsta instans.

I sjätte kapitlet avser paragraferna det krav som finns på samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Även om det är ditt ansvar som företagare att säkerställa god arbetsmiljö, är det tillika arbetstagarens ansvar att rätta sig efter de föreskrifter och värdegrunder som finns inom företaget.

En fördel för att säkerställa god arbetsmiljö är att så tidigt i projektets skede som möjligt upprätta en nära relation till skyddsombud och arbetsledare på plats. Genom hans eller hennes erfarenhet kan ni tillsammans utveckla ett arbetsförfarande som är tryggt och säkert. Ett skyddsombud ska finnas närvarande på en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts.

Inom bygg dör en om dagen. ”Nollvisionen gäller”, säger Ylva Johansson.

På en arbetsplats där minst 50 arbetstagare regelbundet sysselsätts ska en skyddskommitté tillsättas. Denna ska vara sammansatt av företrädare för både arbetsgivare och arbetstagare. Kommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och bland annat tillgodose upplysning och utbildning rörande arbetsmiljöfrågor.

Om arbetet utgör omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, kan du utfärda ett skyddsstopp. Detta innebär att arbetsplatsen inte får beträdas förrän bristen är åtgärdad. Även skyddsombudet har tillstånd att utfärda skyddsstopp. Om detta står i AML 6:7. Byggnads uppmanar till att alltid uppmärksamma arbetsmiljöbrister och agera för att bristen ska undanröjas så snart som möjligt.

Läs mer om AML via AV:s hemsida.

Via 66a i AML kan skyddsombudet påpeka en brist. Detta ska du som arbetsgivare besvara skriftligt samt åtgärda. Är du och skyddsombudet inte överens kan ärendet skickas vidare till Arbetsmiljöverket som i sin tur själva avgör i saken.

Blir du en ”kärring” om du använder säkerhetslina?