Logga in

Bemanningsfirman: ”Behovet av utländska installatörer ökar snabbt”

Publicerad
31 jul 2017, 10:36

KOMPETENSGLAPPET. 3 849 arbetstagare har utstationerats sedan januari 2016. VVS-branschen lider brist på folk, ändå är rekrytering av utländsk arbetskraft marginell, det kommer fort att ändras. Det säger bemanningsfirmans vd.

Bristen på arbetskraft inom installationssektorn gör att alltfler företag tar in utländsk arbetskraft. Spetskompetens Europa AB är ett av de större bemanningsföretagen inom bygg- och installationsbranschen. VVS-Forum har intervjuat vd:n Natalja Larsson via mejl.

Hur vanligt är det med utländsk arbetskraft inom VVS-branschen (VVS-montörer) och elbranschen (elektriker)?

– Det är ännu inte så vanligt med utländska VVS-montörer och elektriker, men behovet ökar snabbt.

Vilka länder kommer de flesta arbetstagare som ni förmedlar ifrån?

– Baltikum och Tyskland har en standard som påminner mer om vad som krävs i Norden. Flera länder inom EU har montörer som inte klarar de svenska kraven, de kan inte arbeta i Sverige ännu.

Polen toppar VVS-forums lista över utländsk arbetskraft. Varför kan du läsa här.

”Tyvärr så vill många svenska ungdomar inte arbeta inom de traditionella hantverksyrkena. Jag tror att politikerna måste ställa hårdare krav på ungdomar och nyanlända så att de faktiskt utbildar sig till yrken där jobben finns.”

Varför ökar antalet utländska arbetstagare?

– Tyvärr så vill många svenska ungdomar inte arbeta inom de traditionella hantverksyrkena. Jag tror att politikerna måste ställa hårdare krav på ungdomar och nyanlända så att de faktiskt utbildar sig till yrken där jobben finns.

Vilka företag inom byggsektorn är det främst som vänder sig till Spetskompetens?

– Det är bolag inom entreprenadbranschen samt VVS-företag som ibland frågar om vi har ”gubbar på lådan” som vi kan avvara en kortare tid.

Hur ser reglerna ut? Under vilka förutsättningar får man ta arbete i Sverige?

– Om man inte är svensk medborgare så måste man vara EU-medborgare. Man måste registrera sig för svensk arbetsmarknad, som EU-medborgare betalar man inom ett system som kallas ”sink” till skattemyndigheten. Man måste i övrigt följa de svenska bestämmelserna som gäller.

Ett nytt skydd mot repressalier för utländska arbetare trädde i kraft första juni.

”Framgången heter hårt arbete, samt att vi följer gällande regler och avtal som gäller för svensk arbetsmarknad. Det finns mindre nogräknade företag i branschen, men de blir oftast kortlivade. Vi har hittat många arbetstagare som tidigare arbetat med låga löner eller svart. Vi har gett dem avtalsenliga löner och hjälpt till med bostad för att ta tillvara deras kompetens. Vi bryr oss om arbetarna och vill att allt ska gå rätt till.”

Det går väldigt bra för Spetskompetens som fem år efter starten har en omsättning på drygt 44 miljoner kronor. Vad förklarar framgången?

– Framgången heter hårt arbete, samt att vi följer gällande regler och avtal som gäller för svensk arbetsmarknad. Det finns mindre nogräknade företag i branschen, men de blir oftast kortlivade. Vi har hittat många arbetstagare som tidigare arbetat med låga löner eller svart. Vi har gett dem avtalsenliga löner och hjälpt till med bostad för att ta tillvara deras kompetens. Vi bryr oss om arbetarna och vill att allt ska gå rätt till.

Vilka avtal arbetar de utländska arbetstagarna under? Är det billigare för arbetsgivare och ta in utländsk arbetskraft jämfört med svensk?

– Ingen får arbeta på andra avtal än de svenska. Vid en bemanning ska det räknas ut vad snittlönen ligger på hos det aktuella företaget, traktamente med mera utgår precis som för en svensk arbetare, en bemanning kan inte bli billigare med utländsk arbetskraft. Vad gäller entreprenad så är det företagets egen lönesättning och i Spetskompetens fall gäller alltid gällande avtal.

Regeringsförslaget: löneansvar för utstationerade på huvudentreprenör.

”Seriös utländsk arbetskraft är inte billigare än svensk. En duktig VVS-montör ligger på runt 220 kronor i timmen och uppåt. Det är bara för oss arbetsgivare att gilla läget. Det blir även svårare för skumraskföretagen att kunna verka och där har facket och myndigheterna gjort betydande insatser.”

Om utländsk arbetskraft är billigare än svensk, hur påverkar det lönebilden för svenska installatörer?

– Seriös utländsk arbetskraft är inte billigare än svensk. En duktig VVS-montör ligger på runt 220 kronor i timmen och uppåt. Det är bara för oss arbetsgivare att gilla läget. Det blir även svårare för skumraskföretagen att kunna verka och där har facket och myndigheterna gjort betydande insatser.

– Fackets kanske viktigaste uppgift i dag tycker jag är att se till att de som har utländsk bakgrund inte diskrimineras på arbetsmarknaden. Skulle det finnas någon arbetare som är i en utsatt situation så kan de kontakta mig för en anställningsintervju. Då jag själv har utländsk bakgrund så känner jag med många av mina tidigare landsmän och vill att man ska behandlas efter kompetens och inte efter nationalitet eller språk.

Tror på att lösa kompetensbristen genom att underlätta etableringen för utländska företag i Sverige.

”Nej, jag tror att svensk utbildning är oerhört bra och att Sverige ligger i framkant i hela världen inom VVS.”

Hur ser VVS- och elektrikerutbildningarna ut i Polen och Baltikum? Är de jämförbara med svensk VVS-utbildning?

– I Estland, Lettland och Litauen så gäller det gamla lärlingssystemet. Man jobbar sig ofta fram till kunskaper på ett praktiskt sätt, det kan motsvara den svenska VVS-utbildningen. De utbildningar som finns är som regel 2 åriga så praktik ses som viktigt i Baltikum. Säker Vatten har speciella kurser på engelska. Där går de också igenom montörernas praktiska erfarenheter för att de ska vara jämförbara med en svensk, skolad montör. Säker Vatten hjälper även till att hålla skumraskfigurer borta då oseriösa företag sannolikt inte vill validera sina montörer.

Har Sverige något att lära av polska/baltiska utbildningar?

– Nej, jag tror att svensk utbildning är oerhört bra och att Sverige ligger i framkant i hela världen inom VVS.

Rapporten: olycksrisken högre för utländsk arbetskraft.

”Vi är ett mångkulturellt fungerande företag där etniska svenskar bara är runt 20 procent. Utan arbetskraftsinvandring hade vi garanterat inte varit där vi är i dag. Att behandla alla lika är ett framgångskoncept för varför ska man behandla folk olika, det är ju kunskapen som räknas.”

Kommer uthyrning av utländsk arbetskraft öka i Sverige?

– Vi ser ju gärna att utländska arbetstagare etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Jag tror inte ens att den mest hårdhudade nationalisten kan vara emot en arbetskraftsinvandring inom bristyrken till Sverige. Vi hoppas att vi kan hjälpa till att fylla tomrummet på kvalificerade yrkesarbetare och samtidigt bidra till att de som kommer till Sverige följer regler och avtal.

– Vi är ett mångkulturellt fungerande företag där etniska svenskar bara är runt 20 procent. Utan arbetskraftsinvandring hade vi garanterat inte varit där vi är i dag. Att behandla alla lika är ett framgångskoncept för varför ska man behandla folk olika, det är ju kunskapen som räknas.

Byggbranschen överens om lägstalönen för utstationerade.

Rekommenderade artiklar

Akut brist på VVS-montörer och elektriker

Arbetskraftsbristen ökar inom installationssektorn

Stöd till snabbspår för nyanlända

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har i dag fått regeringens uppdrag att under 2015 besluta om bidrag till kollektivavtalsslutande organisationer för särskilda insatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Bidrag får uppgå till högst 5 miljoner kronor. – Jag är glad att arbetsmarknadens parter ställer sin kompetens till förfogande för att kunna skräddarsy snabba vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, i ett pressmeddelande.

VVS-montörer hett eftertraktade

VVS-montörer, högskoleingenjörer samt kyl-, värmepump- och ventilationstekniker är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Och arbetsgivarna ser att behovet inom de tekniska branscherna kommer att öka framöver. Det uppger Statistiska Centralbyrån (SCB) i sin senaste Arbetskraftsbarometer.

”Bättre matchning krävs mellan bristjobb och jobbsökande”

Fler kvinnliga chefer i byggbranschen

Andelen kvinnliga chefer är högre än kvinnors andel överlag inom byggbranschen. Det visar en ny rapport om jämställdhet i ledningen hos Svenskt Näringslivs 60 000 medlemsföretag. – Det finns i dag goda förutsättningar för kvinnor att bli chefer inom byggbranschen, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.

”Satsa på lärlingarna och se till att kunniga medarbetare finns kvar när ekonomin vänder”

”Höjt rotavdrag skapar fler jobb inom bygg- och installationsbranschen”

Isoleringsmontörernas löner ökar mest

Lärlingsplatser försvinner i coronakrisen