Logga in

”Folk söker sig till oss”

Publicerad
4 mar 2020, 10:17

”I takt med att vi växer är det viktigt att rätt person gör rätt saker”, säger Patrik Vinsa, ny vice vd på Indoor Energy Services. Här är rekrytering av medarbetare inget bekymmer.

Hallå där Patrik Vinsa, som sedan årsskiftet är ny vice vd på Indoor Energy Services och operativt ansvarig för hela serviceverksamheten. Han har arbetat på Indoor i 25 år, började som servicetekniker inom ventilation och var senast avdelningschef för Stockholm, Uppsala och Stockholm Syd.

Indoor Energy köper företaget bakom Ema-nippeln

Vad är tanken med din nya roll?
– Efter den kraftiga tillväxt som vi har haft de senaste åren behövde vi organisera om oss. Glappet mellan vd och avdelningscheferna blev lite för stort. Nu ska jag avlasta de operativa driftsfrågorna från vår vd Mats Bjelkevik. Våra avdelningschefer på nio orter rapporterar till mig och jag har personalansvar för drygt 160 medarbetare.

Hur ska ni fortsätta att växa?
– Vår största framgångsfaktor är vår attraktivitet. När branschen i stort har utmaningar i rekryteringen så har vi folk som söker sig till oss. Jag tror att det beror på att vi är ett teknikfokuserat bolag, som också jobbar mycket med individen och människan. Nöjda medarbetare leder i förlängningen till ett ökat kundvärde och det är nyckeln till fortsatt framgång.

Så ser de nya klimatdeklarationerna ut

Vad tittar ni på när ni köper bolag?
– Det kan vara något som adderar ett värde och breddar vår portfölj, som förvärvet av Värmebalans förra året. När vi tog över Elajos kylverksamhet i Nyköping under hösten skapade det ett värde på djupet inom teknikslaget kyla.

Vilka är utmaningarna fram­över?
– En ständig utmaning är att möta kundbehovet, att förstå vad kunden efterfrågar och anpassa vår leverans till det. I takt med att vi växer är det också viktigt att vi arbetar med vår egna effektivitet, att rätt person gör rätt saker. Stor del av mitt fokus framöver ligger på att se till att vi har gemensamma arbetssätt.

Så mycket satsas på bättre inomhusmiljö

Hur har branschen förändrats sedan du började?
– Beställarsidan har blivit mycket mer professionell. De har i dag en mycket bättre uppfattning om vad de vill ha. Samtidigt är det en större utmaning för dem att få det de vill ha, beroende på hur de väljer att organisera sig. Vi på Indoor kan skapa värde genom vår tekniska spetskompetens tillsammans med en intern organisation hos beställaren.