Logga in

Arbetskraftsbristen ökar inom installationssektorn

Publicerad
8 dec 2016, 14:55

98 procent av arbetsgivarna inom kyl- och värmepumpbranschen, 93 procent av eltekniksektorn och 89 procent av VVS-företagen har brist på arbetskraft. Det visar Dagens Industris sammanställning som bygger på statistik från TCO och Statistiska Centralbyrån.

Installationsbranschen skriker efter arbetskraft medan andra sektorer har för många på arbetsmarknaden, visar siffrorna från TCO och SCB.

Jens Albrektsson, chef för kompetens och utveckling på IN.

– Bristen på kompetens är branschen absoluta största utmaning. Om regering ska lyckas med sin bostads- och energipolitik måste kraftfulla åtgärder sättas in. Yrkesutbildningens status måste höjas och det görs bäst genom duktiga lärare och kvalitetsstyrning. Statistiken talar sitt tydliga språk. På vissa skolor får 9 av 10 jobb medan vid andra skolor bara 1 av 3, säger Jens Albrektsson, chef för kompetens och utbildning på Installatörsföretagen.

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens gör att sysselsättningstillväxten mattas av. Den prognosen ger Arbetsförmedlingen i sin senaste arbetsmarknadsprognos. Om inte tillväxten ska bromsas in måste kompetensen utnyttjas bättre, enligt TCO, som nu efterlyser åtgärder för att fler ska utbildas i bristyrken.