Logga in

Akut brist på VVS-montörer och elektriker

Publicerad
10 maj 2017, 13:51

Det råder akut brist på arbetskraft inom installationsbranschen. Enligt en ny rapport från Installatörsföretagen skulle minst 5 000 elektriker och VVS-montörer kunna anställas redan i dag.

Enligt rapporten beräknas den totala sysselsättningen i branschen öka med mellan 5 600–10 800 personer fram till år 2025. VVS-montörer samt installations- och serviceelektriker är de dominerande yrkeskategorierna, tillsammans utgör de cirka 80 procent av sysselsättningstillväxten.

Räknar man in regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energieffektivisering behövs omkring 20 000 utbildade installatörer de närmaste åren.

Pensionsavgångarna mellan 2017–2025 beräknas uppgå till cirka 7 000 anställda. Samtidigt ligger inflödet av ny arbetskraft på omkring 1 700 personer.

Installatörsföretagen konstaterar att det råder ett ansträngt läge på många företag. Det märks inte minst på det genomgående mycket höga övertidsuttaget, vilket man slår fast inte är långsiktigt hållbart.

”Kompetensglappet gör det omöjligt att bygga alla bostäder som Sverige behöver.”

Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen

Det ansträngda läget får konsekvenser inte minst för bostadsbyggandet, enligt rapporten. Som VVS-Forum skrivit om tidigare pekar Boverket på att det behövs 710 000 nya bostäder till år 2025. Men installationsföretagen anser inte att målsättningen går att nå. I rapporten konstaterar organisationen att det är orealistiskt att kunna bygga fler än 500 000 bostäder.

”Kompetensglappet – skillnaden mellan antalet yrkesutbildade och det kommande rekryteringsbehovet – gör det omöjligt att bygga alla bostäder som Sverige behöver”, skriver Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, i förordet till rapporten.

Jan Siezing förordar bland annat en öronmärkt satsning på samhällsbyggnadssektorn och ett system för yrkesväxling för vuxna.

Från Installatörföretagens sida menar man att det finns ett akut behov av utbildningsplatser och föreslår bland annat kraftigt ökade investeringar till Yrkesvux och Yrkeshögskola. Samtidigt konstateras att branscherna har ett stort ansvar för att locka till sig unga och skola in dem i yrket.

Läs hela rapporten här.