Logga in

Skarp kritik mot nya energireglerna

Publicerad
28 jun 2017, 14:03

– Boverkets nuvarande krav driver inte på utvecklingen av teknik eller metoder för energieffektivt byggande, säger Lotta Bångens på EEF. Kritik har riktats från flera håll mot Boverkets hantering av begreppet ”nära-noll”.

Det är knappt fyra dagar kvar tills de omdiskuterade nära-nollenergireglerna införs i de svenska byggreglerna.

Från den 1 juli gäller ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Men kritiken är ganska hård mot Boverkets sätt att hantera begreppet ”nära-noll”.

– Begreppet införs nu i byggreglerna utan några som helst skärpningar av energikraven (nuvarande krav har endast ”översatts” till att uttryckas i primärenergital). Vi tror inte att det var EUs avsikt att införa ett krav på nära-nollenergibyggnader i medlemsländerna, säger Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

Hon pekar på att energieffektivisering står för 40 procent av de utsläppsminskningar som måste göras för att nå tvågradersmålet, det vill säga den enskilt största åtgärden.

Svensk innovation minimerar elförbrukning i köket.

”Det är bra att man justerar innetemperaturen till 21 grader, men tråkigt att man inte lyssnat på vårt förslag om värmeförlusttal.”

Magnus Everitt

Energiexpert, Installatörsföretagen

– Att Sverige då inte inser att denna fråga är viktig för klimatet och för framtida svenska företag och exportmöjligheter är märkligt. Energieffektiv teknik kommer att efterfrågas i allt större utsträckning. Boverkets nuvarande krav driver inte på utvecklingen av teknik eller metoder för energieffektivt byggande, menar hon och tillägger:

– Dessutom innebär införandet av en primärenergifaktor för el på endast 1,6 att lösningar som inte säkerställer energieffektiva byggnader premieras. Naturligtvis ska även tillförseln, det vill säga den energikälla som används i byggnaden, vara miljö- och klimatanpassad, men val av energikälla ska inte innebära att själva byggnaden kan ha sämre energiprestanda. Det är en konsekvens av de byggregler som nu införs, säger Lotta Bångens.

Det självförsörjande huset med eget VA-system.

Även på Installatörsföretagen är man kritisk mot resultatet.

– Det är bra att man justerar innetemperaturen till 21 grader, men tråkigt att man inte lyssnat på vårt förslag om värmeförlusttal. Enligt vårt förslag skulle man komplettera eller ersätt primärenergitalet med värmeförlusttalet som uppstår via transmission, ventilation och byggnadens läckflöde vid dimensionerande utetemperatur vintertid, säger Magnus Everitt, energiexpert på Installatörsföretagen (IN).

Det här ändras i Boverkets byggregler, BBR:

  • Byggnadens energiprestanda fastställs på ett nytt sätt. Energikraven behålls oförändrade.

  • Systemgränsen ändras till primärenergi och energiprestanda anges i primärenergital. Byggnadens energiprestanda avspeglar då mer resursanvändningen i energisystemet än gällande regler där gränsen går vid huset.

  • Primärenergital ersätter specifik energianvändning som mått på byggnadens energiprestanda och primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas.

  • Elvärmda byggnader tas bort som kategori.

  • Klimatzonerna ersätts av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå. Boverket planerar att under hösten 2017 presentera förslag till skärpta energikrav som är tänkta att gälla från 2021. Genom att besluta om skärpning av kraven långt i förväg ges branschen god tid att ställa om.

  • Normal innetemperatur för flerbostadshus ändras från 22 °C till 21 °C, med undantag för äldreboenden. Detta gäller indata i beräkningar och vid normalisering av uppmätta data.

Läs mer om reglerna för nära noll-energihus på Boverkets hemsida.

Boverkets nya krav, en besvikelse för branschen.