Logga in

Sågade energikrav gör come-back

Publicerad
26 jun 2019, 08:47

Individuell mätning och debitering, IMD, för värme i befintliga byggnader gör nu come-back. Men regeringen föreslår att det ska gälla byggnader med relativt hög energianvändning.

Nya krav på installation av IMD i befintliga flerbostadshus föreslås gälla hus med energiprestanda uttryckt som primärenergital över 200 kWh/m² och år. För flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län är kraven högra med motsvarande siffra på 180 kWh/m² och år.

”EU har fel om IMD”

Det ska dock finnas möjlighet att göra undantag om det inte är tekniskt genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar. Ett annat alternativt är att byggnadsägaren har konkreta energieffektiviseringsåtgärder som gör att byggnaden får högre energiprestanda än kraven.

Klimatsystem ska inspekteras

Enligt regeringen ska ändringarna i första hand förbättra genomförandet av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv.

Boverket har sedan tidigare utrett IMD och funnit att det generellt inte är kostnadseffektivt. Motståndet inom fastighetsbranschen har också varit enat.

Ingen IMD i befintliga byggnader

Förslaget är ute på remiss till 20 september. Ändringarna föreslås gälla redan från 1 december i år men kravet på installation av system för IMD ska träda i kraft 1 juli 2021.