Logga in

”Bioenergi är inte koldioxidneutral”

Publicerad
14 mar 2017, 14:16

Bioenergi kan göra mer skada än nytta, enligt en nyligen publicerad rapport av miljöexperten Duncan Brack på den brittiska ansedda tankesmedjan Chatham House.

Det är dåliga nyheter för EU, eftersom bioenergi – vanligen i form av pellets eller flis – är den mest använda förnybara energikällan. Bioenergi står för över 60 procent av EU:s användning av förnybar energi. Mer än tre fjärdedelar av bioenergin kommer från fast biomassa inklusive trä. EU är världens största konsument av biomassa, en trend som stöds av EU-målen för att öka förnybar energi.

Rapporten har fått stort genomslag ibland annat BBC, Times och the Guardian men får, inte överraskande, mothugg från bioenergi-sektorn.

En stor grupp forskare inom IEA Bioenergy gick nyligen ut med en utförlig kommentar till rapporten, som 125 bioenergiexperter har skrivit under.

– Det finns alltså en stor vetenskaplig kompetens och jag tror också en betydande irritation över att mer eller mindre självutnämnda experter som Duncan Brack får stort utrymme för att sprida rena felaktigheter, menar Kjell Andersson på bioenergiföretagens branschorganisation Svebio.

”Idén att bioenergi är koldioxidneutral är ett felaktigt antagande. Skogar ta årtionden att växa – alldeles för lång tid för de omedelbara och snabba minskningar av utsläppen världen behöver i dag för att bekämpa klimatförändringar under de kommande årtiondena.”

Duncan Brack, Chatham House.

 

Enligt uppgifter från European Biomass Association (AEBIOM), fördubblades användningen av bioenergi mellan 2000 och 2013 till 105,1 miljoner ton oljeekvivalenter och förväntas öka med åtminstone 33 miljoner ton år 2020.

Bioenergi är en förnybar energikälla, eftersom den anses koldioxidneutral då skogen absorberar de utsläpp som frigörs när träet bränns. Men idén att bioenergi är koldioxidneutral är ett ”felaktigt antagande”, menar Chatham House-rapporten. Skogar ta årtionden att växa – alldeles för lång tid för de ”omedelbara och snabba minskningar av utsläppen” världen behöver i dag för att bekämpa klimatförändringar under de kommande årtiondena.

Rapporten kommer också några månader efter det att EU-kommissionen föreslog att elmarknaderna ska ses över och att förnybar energi bättre ska integreras i unionens medlemsländer. Kommissionen föreslog också nya ”hållbarhetskriterier” för biomassa för att säkerställa att användningen inte orsakar mer föroreningar.

En av rapportens slutsatser är att regeringarna ska anstränga sig för att främja sol- och vindenergi.

Läs Chatham House-rapporten här.

Läs svaret från IEA Bioenergy här.