Logga in

”Många tror att asbestfaran är över”

Publicerad
21 dec 2020, 06:00
| Uppdaterad
30 mar 2021

När renoveringen av miljonprogrammet drar igång på allvar blir risken med asbest högaktuell igen. Att lära VVS-montörerna att känna igen asbest och var det kan
finnas kan rädda liv.

VVS-företaget som skyddar sina egna montörer mot asbest i rör och ventilationskanaler finns i Helsingborg. Valf-Teknik AB, som tillsammans med Pipeline ingår i Capernum-koncernen med 60 anställda, är ett av få VVS-företag som har certifikat för att sanera asbest.

Läs också:
”Isolerare och rörmokare är värst drabbade”

Läs också:
Hans pappa och farfar dog av asbest

Niklas Wennström, en av företagets ägare, och ansvarar för Valf-Tekniks asbestsanering.

– Vi tog in asbestsaneringen i koncernen för att vi är rädda om våra VVS-montörer. De anställda tycker att det här är bra, det är ett skydd för dem, säger han och tillägger att man också var trötta på den långsamma process som kunde ta upp till fem veckor och kosta 30 000 kronor, när man misstänkte asbest på ett bygge.

– Först skulle någon komma och ta ett asbestprov som sen skulle skickas iväg. Därefter, när asbesten var konstaterad, kunde man anlita en saneringsfirma.

Omtanken om de anställda och det tidsödande och kostsamma förloppet fick Valf-Teknik att satsa på egen certifierad asbestsanering.

Alla anställda utbildas externt i hur man känner igen asbest och var den kan finnas. En VVS-montör på Valf-Teknik utför saneringarna. Man gör bara asbestsaneringar internt inom koncernen.

– Vi undersöker alltid misstänkta asbestmiljöer, som miljonprogramshus. Vid saneringen använder vi glove-bags (avfallspåsar) och mini-slussar runt rören som ska saneras, säger Niklas Wennström och tillägger att koncernens VVS-montörer upptäcker asbest var och varannan vecka.

När det händer finns det fasta rutiner för vad som ska göras.

– Vi tar prover och skickar i väg det på analys, medan VVS-montören får göra något annat så länge. Tack vare att vi har kontroll över processen så går den snabbare.

Niklas Wennström på Valf-Teknik AB i Helsingborg har en ganska pessimistisk syn på läget, trots att det egna företaget skapat bra rutiner för att skydda sina montörer. Överlag finns det ett attitydproblem i branschen när det gäller asbest, menar han.

– Många tror att asbestfaran är över. Om man ska göra ett jobb som tar en timme vill man inte besvära kunden med en tidskrävande asbestsanering. Man vill bara få jobbet gjort. Tyvärr är jag helt övertygad om att VVS-montörer exponeras för asbest varje dag i det här landet.

Det framgår i en rapport från Installatörsföretagen och Byggföretagen som bedömer att var sjätte lägenhet i kommunalt ägda fastigheter byggda mellan 1960 och 1970 behöver renoveras.

Enligt den före detta chefläkaren för Bygghälsan, Anders Englund, finns det i princip asbest i alla fastigheter som är byggda före 1975.

När renoveringen drar igång på allvar ökar risken för alla som arbetar med ombyggnad, men främst för VVS-montörer som hanterar rör och ventilationskanaler att exponeras för de livsfarliga asbestfibrerna.

Att utbilda montörerna om asbest är avgörande för att minska riskerna.

Yvonne Waterman, European Asbestos Forum
Yvonne Waterman, EAF

– Man kan varna för asbest hur mycket som helst, men det spelar ingen roll om en rörmokare inte känner igen asbest när han ser det. Det handlar om kunskap och praktisk medvetenhet, det krävs inga dyra åtgärder för att rädda en VVS-montörs liv, säger Yvonne Waterman, ordförande för den europeiska organisationen European Asbestos Forum (EAF).

Organisationen har sin bas i Amsterdam och verkar för att sprida den senaste kunskapen och forskning om asbest både i Europa och globalt. Yvonne Waterman rekommenderar VVS-företag att utbilda sina anställda i att känna igen asbest och att hantera sådana situationer ordentligt.

– En utbildning skulle kunna köras vart tredje år. Dessutom borde det finnas ritningar över byggnaden där platser med risk för asbest är markerade, säger hon.

– Det är oförsvarligt att rörmokare fortfarande utsätts för exponering av asbest, trots vetskapen om hälsoriskerna som finns i dag, säger hon.

I Holland, liksom övriga Europa förutom Sverige, förbjöds asbest först 2005. EAF menar därför att cirka 90 procent av alla byggnader som byggts före 1994 i Europa innehåller asbest.

FAKTA/ASBEST

 • Över 1 100 människor dog i asbestrelaterad cancer 2016. 173 av dödsfallen orsakades av mesoteliom, som är den cancersjukdom som brukar kopplas till asbest.
 • Nästan tre gånger fler dör varje år av mesoteliom än i olyckor på jobbet.
 • Asbest kan orsaka flera olika sjukdomar, lungsäcks- och bukhinnecancer (mesoteliom), ärr på lungsäcken (pleuraplack), dammlunga (asbestos) och lungcancer.
 • Globalt dör 233 000 människor varje år på grund av asbest, enligt Världshälsoorganisationen WHO.
 • Halten av asbestfibrer i inomhusluft ska ligga under 0,01 fibrer/kubikcentimeter. 
 • 1–2 procent av det kommunala vattenledningsnätet består fortfarande av asbestcementledningar. Fibrer från rören kan tillföras dricksvattnet via korrosion eller mekanisk nötning.
 • Under 1960–1970-talen användes även asbestcementrör i fjärrvärmekulvertar som värmeledningarna drogs genom.
 • Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 (den farligaste sortens asbest förbjöds redan 1975) och inom EU 2005.
 •  
 • De vanligaste formerna av asbest är vit asbest (krysotil), brun asbest (amosit) och blå asbest (krokidolit), som är farligast.
 • Trots att asbest förklarats hälsofarlig och förbjudits eller begränsats i 52 av världens länder, är Kina, Indien, Ryssland, Kazakstan, Brasilien, Kanada, Zimbabwe och Colombia fortfarande producenter och konsumenter av asbest.

Källor: IVL Svenska miljöinstitutet, Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsens cancerregister.