Logga in

Högsta ökningen av boendekostnaderna på 10 år

Publicerad
4 dec 2019, 10:37

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8 procent det senaste året. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonrapporten. Men det finns en ljuspunkt.

De sammanlagda kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 4,8 procent mellan 2018 och 2019. Detta är den högsta ökningen på mer än 10 år. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent.

Fem gånger dyrare vatten i Ockelbo än i Solna

VA-priserna steg med 2,9 procent och avfallspriserna med 3,9 procent i genomsnitt. Elnätspriset fortsätter också att öka, sedan 2018 har det ökat med i snitt 3,6 procent. Till detta kommer ökning på elhandel med 28,8 procent samt skatteökning på 5,1 procent. Totalt motsvarar detta ökade elkostnader med 12,3 procent.

15 sätt att hämta värme i avloppet

Ett undantag är fjärrvärmen som ökar i genomsnitt med endast 1,3 procent. Visserligen något mer än föregående år men en viktig post i de boendes ekonomi – omkring 45 procent av kostnaderna är relaterade till uppvärmning.

För en typlägenhet på 67 kvadratmeter i Nils Holgersson‐fastigheten kostar fjärrvärmen i medel 924 kronor i månaden. Det är 22 procent dyrare i Munkedal, kommunen med det högsta priset. I landets billigaste kommun, Luleå, är priset 37 procent lägre.

Även om de senaste årens prisutveckling varit måttlig har priset sedan 1996 har fjärrvärmepriset i medeltal ökat med cirka 65 procent. Konsumentprisindex, KPI, har under samma period ökat med omkring 29 procent.

Här testar de att duscha i grannarnas avloppsvatten

Enligt Nils Holgersson-rapporten finns det förhoppning att fjärrvärmeföretagen utformar nya mer begripliga prismodeller. Men de förändringar som gjorts har gått i motsatt riktning och kräver djupare kunskap hos konsumenten.

Rapporten varnar också för att högre elpris ska ge högre fjärrvärmepriser eftersom värmepumpen är den viktigaste konkurrerande uppvärmningskällan.

Värmepumparna krymper och blir miljövänligare

Som VVS-Forum skrivit tidigare är det stora skillnader i vattenkostnad mellan olika kommuner. Så är det även med de totala kostnaderna. I Luleå är totalkostnaden för typlägenheten 18 725 kronor om året, i Nordanstig är den 30 953 kronor.

Det är också väsentliga skillnader mellan stad och glesbygd. Det är billigare i städerna.

Energieffektivt är inte alltid klimatsmart

Sedan 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet på 1 000 kvadratmeter och 67 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Jämförelsen av VA-priserna i denna delrapport bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2018.