Logga in

Nu kommer alternativen till IMD

Publicerad
1 dec 2020, 08:08
| Uppdaterad
31 mar 2021

Lösningar på hur fastighetsägare ska kunna undvika det nya IMD-kravet kommer nu från olika håll. Nyligen presenterade energieffektiviseringsföretaget Ecoclime sitt koncept.

Byggnader med undermålig energiprestanda kommer från och med 1 juli 2021 omfattas av krav på individuell mätning (IMD) av varmvattnets och värmens energianvändning.

Läs också:
Här finns de nya jobben

Läs också:
Ska jag rekommendera avloppsvärmeväxlare till kunderna?

Men kravet går att undvika om ägarna genomför åtgärder som leder till sänkt primärenergianvändning med förbättrad energiprestanda till följd.

Det är Ecoclimes dotterbolag Evertherm som i praktiken står för energikonceptet som ska leda till sänkt användning av primärenergi både vid ombyggnadsprojekt och nyproduktion av flerbostadshus.

Förutom att driftnetto förbättras ska konceptet också leda till ett ökat fastighetsvärde.

– En installation av Evertherm SEW innebär att mer än 90 procent av värmen från avloppsvatten återvinns och recirkuleras i fastigheten. Efter luftvärmeåtervinning är det den mest effektiva åtgärden en fastighetsägare kan göra för att förbättra energiprestandan i en äldre byggn, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime/Evertherm och tillägger:

– I Sverige kan den här åtgärden i äldre fastigheter spara 4 terawattimmar energi årligen. För att producera motsvarande energimängd med solceller krävs investeringar i storleksordningen 40 miljarder kronor,

Flerbostadshus i landets tio största kommuner som omfattas av IMD-kraven

 1Malmö 18%
 2Västerås 18%
 3Helsingborg 13%
 4Stockholm 12%
 5Örebro 10%
 6Jönköping 7%
 7Göteborg 6%
 8Linköping 6%
 9Norrköping6%
 10Uppsala 2%

Källa: Boverket

Fotnot: Uppgifterna avser andelen energideklarerade flerbostadshus med en energiprestanda på över 200 kWh/kvadratmeter i landets tio största kommuner. Alla flerbostadshus är dock inte energideklarerade och siffrorna är därför inte representativa för hela byggnadsbeståndet.