Logga in

”Jag trodde inte det var möjligt med mögel i betong”

Publicerad
6 sep 2019, 10:29

VVS-Forum frågade Nordens ledande experter på vattenskador om hur fuktproblemen kan minimeras.

Stefan Rex, vd på Säker Vatten.

Stefan Rex, vd på Säker Vatten.

”Jag är här för att representera Säker Vatten, träffa nordiska kollegor och höra om de nyheter som framkommit i de andra länderna och hur de ligger till med vattenskador och dylikt.”

Vad har du lärt dig?

– Vi har ganska mycket gemensamma problem. Vi bygger ungefär på likvärdigt sätt och det finns vattenskador i de andra länderna också. Lite nyheter dök det också upp, till exempel trodde jag inte det var möjligt med mögel i betong.

Hur ska du tillämpa detta?

– Vi får gå hem och fortsätta vårt arbete. Vi har redan bra kontakt och den ska intensifieras med de nordiska länderna för att försöka få mer samstämmighet. Det vore jättebra om vi kunde ha samma regler. Det tror jag inte är möjligt de närmsta åren, men kanske i framtiden.

VVS-skador från produktion kostar miljarder – orsakerna kända

Bertil Jönsson, VVS-expert på Boverket.

Bertil Jönsson, VVS-expert på Boverket.

”Jag är en del av Nordiska Vattenskaderådet som består av forskare, branschorganisationer, försäkringsbolag och myndigheter. Det stora med detta tycker jag är att vi träffar alla olika personer och grupper med olika infallsvinkel. Det är en stor fördel för oss som myndighet när vi skriver byggregler, hålla dem à jour när vi vet vad som händer och vi ser vart det är på väg. Exempelvis när vi pratar om vattenskador och får reda på mer om hur skadesäkert byggande ska utföras.”

Vad har du lärt dig?

– Eftersom jag kan en del blir detta en uppdatering. Vi har till exempel pratat om legionella här och jag har varit aktiv i den frågan i Sverige och i övriga Europa. När det gäller material i kontakt med dricksvatten har jag varit Sveriges representant i EU-kommissionens arbetsgrupp för detta. Nu utvecklas det vidare i och med att det finns med i Dricksvattendirektivet. Problematiken med plats för installationer – vatten, ventilation och teknisk isolering. Vi har accepterat under årens lopp att energibesparing har betydelse. Ett hus från 1960-talet har 10–15 cm tjocka väggar, men ingen klagar nu att väggen är 30–35 cm och tar mycket betydelsefull bostadsarea. Men det gnälls om en innervägg blir lite tjockare för att få plats med ”blodomloppet”, det som vatten, avlopp och ventilation egentligen är.

Hur ska du tillämpa detta?

– I kommande byggregler.

Bakfall förstörde parketten – underentreprenören slipper notan

Karin Brogren, skadeförebyggare hos Länsförsäkringar.

Karin Brogren, skadeförebyggare hos Länsförsäkringar.

”Jag är här för att jag sitter med i Nordiska Vattenskaderådet. Jag tycker också att vattenskador är viktiga att bry sig om. Vi har massor av vattenskador, det är lättare att få en sådan än en brandskada och det måste vi förebygga.”

Vad har du lärt dig?

– Mögel i betong trodde jag inte förekom, det är nytt. Seminariet är även en möjlighet att träffa nya kollegor och skapa kontaktvägar ute i branschen för framtiden.

Hur ska du tillämpa detta?

– Det handlar om att fortsätta brinna för det jag gör och diskutera med mina kollegor på hemmaplan.

Vem betalar när VVS-installatören gjort fel?

Ralf Jerad, vd på Byggkeramikrådet.

Ralf Jerad, vd på Byggkeramikrådet.

”Det klart att jag ska vara här, det är mitt första seminarium. Men framför allt är det för att nätverka och träffa alla andra. Det är också mycket intressanta ämnen.”

Vad har du lärt dig?

– Mögel i betong var riktigt intressant. Förnyelsen av de tekniska riktlinjerna för tätskikt, ETAG 022, kommer att påverka Sverige jättemycket. För vår del måste vi ta prefab-badrum på allvar. Vi har redan sett att marknaden växer och den kommer att öka.

Hur ska du tillämpa detta?

– Vi har snart ett stort medlemsmöte som vi med flit lagt efter vattenskadeseminariet. Där kommer vi bland annat att prata om nya ETAG och prefab-badrum. Samtidigt kommer vi att jobba vidare med det gemensamma arbetet att förnya branschregler tillsammans med Säker Vatten och GVK.

Därför kunde en toalett kosta 1,4 miljoner

FAKTA

Lång tradition

Sedan 1997 Nordiska Vattenskadegruppen arrangerat Nordiske Vattenskadeseminarium. I år hölls det på Grand Hotel i Reykjavik, Island, 29–30 augusti.

Årets teman var, Dricksvatten och hälsa, Våtrum och hälsa, Nybyggnad och ombyggnad, Kontroll av produkter samt Forskning och utveckling.

Seminariet lockade omkring 110 deltagare där Sverige och Norge hade flest representanter.