Logga in

Svårt förbjuda oljepannor i Sverige

Publicerad
19 jun 2017, 20:20

Norge förbjuder användningen av olja för uppvärmning av hus från år 2020. Ett liknande förbud kan bli svårt att få till i Sverige, som styrs av EU:s direktiv för ekodesign. 

Nyligen meddelade norska regeringen att den beslutat om ett totalförbud mot användning av mineralolja (eldningsolja och fotogen) för uppvärmning av hus.

Det gäller såväl bostäder som offentliga byggnader och kommersiella fastigheter. Senast år 2020 måste oljepannorna vara utbytta mot andra alternativ.

Förbudet är ett led i Norges arbete med att minska sina utsläpp av växthusgaser. Landet har åtagit sig att minska utsläppen med 40 procent till år 2030, jämfört med 1990.

Cirka 80 000 norska villor, och drygt 20 000 andra byggnader, värms i dag av oljepannor. Förbudet mot oljeuppvärmning beräknas minska utsläppen från detta med 340 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar nästan en halvering av dagens utsläpp.

Redan 2010 blev det förbjudet med oljepannor i större, nya byggnader i Norge.

”Det börjar bli bråttom att få bort oljepannorna och ibland behövs det förbud för att hjälpa marknaden.”

Lotta Bångens,vd på Energieffektiviseringsföretagen.

I Sverige finns fortfarande 60 000 oljepannor kvar i drift, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik. De kan dock vara svåra att få bort på annat sätt än genom naturlig och frivillig utfasning.

– Vi kan inte sätta tuffare krav än de som finns i ekodesigndirektivet. Det styr dessutom bara nya pannor som sätts på marknaden, säger Linn Stengård, handläggare hos Energimyndigheten.

Redan i dag finns en möjlighet för exempelvis kommuner i Sverige att sätta press på fastighetsägare att byta bränsle. Det sker då med hänvisning till Miljöbalkens hushållningsprincip.

Den innebär att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheter till återanvändning och återvinning. En vägledande dom är den mot en företagare i Falun (se VVS Forum 2 juni 2015).

Han tvingades byta sin oljepanna

Den svenska lagstiftningen innebär samtidigt att utfasning av oljepannor bestäms från fall till fall. Det kan leda till orättvisor, då olika kommuner väljer att hantera frågan på olika sätt.

Enligt Energimyndigheten är frågan med oljepannor inte lika akut i Sverige som i Norge. Medan de norska utsläppen ökat med tre procent sedan 1990 har de minskat med 25 procent i Sverige.

– Det handlar också om vad som blir samhällsekonomiskt lönsamt. Kanske kostar det mer att få bort de sista oljepannorna än att minska utsläppen på andra sätt, från exempelvis industrier och transporter, säger Linn Stengård.

Nya krav på ekodesign för pannor

Ulf Svahn, vd för Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet (SPBI) är också tveksam till om ett svenskt förbud mot oljeuppvärmning skulle få någon avgörande effekt.

– Ett förbud skulle nog främst slå ekonomiskt hårt mot de få villaägare som fortfarande har oljepannor, exempelvis i äldre hus på landsbygden, säger Ulf Svahn.

Oljepannan orsakade tre mäns död

Branschen som SPBI företräder skulle troligen inte påverkas i någon större utsträckning, tror han.

– De flesta företag som tillhandahåller olja för uppvärmning i dag gör det vid sidan om annan verksamhet. Den stora användningen av petroleum i Sverige är för drivmedel, säger Ulf Svahn.

Att få bort oljeuppvärmningen helt borde ändå vara en ambition, menar Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen.

– Det börjar bli bråttom att få bort oljepannorna, och ibland behövs det förbud för att hjälpa marknaden, säger Lotta Bångens.