Solpaneler kan få nya energikrav

Publicerad
7 dec 2016, 15:29

Solpaneler och handtorkar är exempel på två produkter som kan få nya energi- och miljökrav. Det framgår av EU-kommissionens arbetsplan för ekodesign och energimärkning. Den nya planen presenterades nyligen som en del av sitt så kallade vinterpaket för energi. 

Planen för ekodesign- och energimärkning gäller åren 2016–2019 och beskriver vilka produkter som EU-kommissionen ska fortsätta arbeta med och vilka krav på produkter som kommer att revideras. Arbetsplanen beskriver också de produkter där EU-kommissionen anser att det finns potential att sätta ekodesign- och energimärkningskrav i framtiden.

De produkter som kan få ekodesign- och energimärkningskrav framöver är:

 • Solpaneler.
 • Handtorkar.
 • Kylcontainrar.
 • Elektriska vattenkokare.
 • Hissar.
 • Högtryckstvättar.
 • Fastighetsautomation och kontrollsystem.

Den nya arbetsplanen har fokus på ”cirkulär ekonomi” och resurseffektivitet. Cirkulär ekonomi innebär bland annat krav på livslängd, reparerbarhet, möjlighet till uppdateringar, möjlighet att återanvända och återvinna samt krav på utsläpp. Kraven kan ställas både för enskilda produkter och för alla produktgrupper som har ekodesign- och energimärkningskrav.

De produkter som EU-kommissionen ska fortsätta att arbeta med är:

 • Vattenrelaterade produkter (förstudie är avslutad, enbart krav på energimärkning).
 • Smarta produkter (förstudie pågår).
 • Kommersiell kyla (konsekvensutredning är avslutad).
 • Kompressorer (konsekvensutredning pågår).
 • Maskinverktyg och svetsutrustning (konsekvensutredning pågår).
 • Professionella tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner (standardiseringsarbete pågår).
 • Belysningssystem och kontrollsystem (förstudie pågår).
 • Fönster (konsekvensutredning pågår, enbart kvar på energimärkning).
 • Företagsservrar och datalagring (förstudie är avslutad).

Läs EU-kommissionens arbetsplan för ekodesign och energimärkning här.

Rekommenderade artiklar

Sågade energikrav gör come-back

Svårt förbjuda oljepannor i Sverige

Ytterligare steg mot nära-noll

Nu har regeringen beslutat om ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) så att Sverige ska uppfylla åtaganden kring nära-nollenergibyggnader. Detaljerade krav kommer att tas fram av Boverket under våren 2017.

”Finns knappast något osexigare än ekodesign”

"Det finns knappast något osexigare och svårbegripligare ord än ekodesign. Men det är ett ord som sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och som kan förbjuda de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden." Det skriver VVS-Forums reporter Eva-Maria Fasth i en krönika om hur ekodesign- och energimärkningskrav påverkar installatörsbranschen.

Energisparstödet till industrin på väg tillbaka

ALMEDALEN. Det nedlagda PFE-programmet för energibesparingar inom industrin kommer tillbaka, utformat på ett sätt så att det klarar EU:s regelverk. – PFE, kommer tillbaka som en viktig del av energiöverenskommelsen. Det lovade Lise Nordin (MP) i en paneldiskussion om vita certifikat hos Svensk Ventilations trailer i Almedalen.

Fritidshus som används ofta ska energideklareras

I vår startar Energibyggare

Nya krav på ekodesign och energimärkning

Sedan 26 september gäller ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Dessutom ska kombinationer av produkter också märkas. Kraven gör även att installatörer får en ny roll. 

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Installationer avgörande för NNE-hus