Logga in

Nya krav på ekodesign och energimärkning

Publicerad
29 sep 2015, 12:43

Sedan 26 september gäller ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Dessutom ska kombinationer av produkter också märkas. Kraven gör även att installatörer får en ny roll. 

Det är en rad uppvärmningsprodukter som nu får ekodesign- och energimärkningskrav: värmepumpar för vattenburna värmesystem, el-, gas- och oljepannor, varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning och temperaturregulatorer. Ekodesignkraven betyder att endast de produkter som är tillräckligt energieffektiva och inte bullrar för mycket får säljas. Dessutom ska alla produkter som omfattas av energimärkningskraven vara märkta så att konsumenterna kan jämföra och se vilket slags uppvärmningsalternativ som är mest effektivt.

Enligt EU-kommissionen förväntas energikraven bidra till en årlig energieffektivisering på 650 TWh primärenergi i hela EU efter år 2020, vilket är de största besparingarna hittills för någon produktgrupp som fått ekodesign- och energimärkningskrav.

– Kraven kan leda till effektiviseringar som motsvarar mer än hela Sveriges energitillförsel under ett år. Det skulle innebära att vi undviker utsläpp av 136 miljoner ton koldioxid och dessutom kommer utsläppen av kväveoxidutsläppen i Europa att minska, säger Linn Stengård på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Tillverkare och importörer ansvarar för att nya produkter inom EU uppfyller ekodesignkraven och att återförsäljarna har tillgång till energimärkningsetiketter och informationsblad. Återförsäljare ska se till att produkter de säljer har energimärkningsetikett när de visas upp för kunden. Energiklassen ska även framgå i reklam, internetbutiker och offerter.

Även produktinstallatörer har krav att uppfylla. När en installatör, utöver installation, erbjuder, säljer eller visar upp en produkt för konsumenten agerar installatören som en återförsäljare enligt energimärkningskraven. Det innebär exempelvis att en installatör som säljer produkter till sina kunder ska säkerställa att de har en energimärkningsetikett samt även visa energiklassen för produkterna i sina offerter.

– Energimärkningen ger underlag för en bra dialog mellan konsumenter, återförsäljare och installatörer. Den hjälper konsumenter att välja de tystaste och mest effektiva uppvärmningsalternativen vilket också sänder signaler till tillverkarna att ta fram ännu bättre produkter, säger Linn Stengård.

Alla värmepumpar och pannor i kombination med temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning, samt alla varmvattenberedare i kombination med solvärmeutrustning omfattas av energimärkningskraven. Det är första gången system, och inte bara produkter, ska vara energimärkta. Den som marknadsför eller säljer någon av kombinationerna, oavsett om det är en tillverkare, återförsäljare eller installatör, ansvarar för att ta fram energimärkningen för kombinationen.

Produkter som redan finns i lager eller som är installerade behöver inte uppfylla ekodesign- och energimärkningskraven. Det är bara nya produkter och kombinationer av produkter som kommer ut på marknaden efter 26 september som omfattas.