Logga in

I vår startar Energibyggare

Publicerad
19 nov 2015, 08:06

Energibyggare är en gratis, webbaserad fortbildning som ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Hans Söderström, teknisk expert på VVS Företagen och projektledaren Åsa Douhán, Sveriges Byggindustrier (BI), håller i trådarna.
– I april 2016 kör vi i gång. I september 2017 ska alla berörda ha kompetensen Energibyggare, säger Åsa Douhán.

Det är bråttom. Om bara tre år ska nyproduktion av offentliga byggnader klara skarpa energikrav och om fem år ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader (NNE) i Sverige liksom i övriga EU. Hur energikraven ska se ut utreds nu av Boverket, men man kommer sannolikt att hamna nära det som i dag gäller för passivhus. Även större renoveringar av byggnader kommer att omfattas av de strikta energikraven.

Fortbildningsprojektet Energibyggare, som är en del av EU:s gigantiska utbildningssatsning Build Up Skills, som VVS-Forum tidigare skrivit om, startar nu i vår. 500 handledare från bygg- och installationsföretag ska utbildas och hela projektet ska genomföras under 2016–2017 med stöd av EU (till 75 procent) och Energimyndigheten (25 procent).

– Vi vill att handledarna ska ta till sig kunskaperna och föra dem vidare till de anställda i företaget, säger Åsa Douhán, projektledare för Energibyggare på Sveriges Byggindustrier, BI, och tillägger att fokus ligger på små och medelstora företag.

Det finns sex olika utbildningsmoduler i Energibyggare: Introduktion, Lufttäthet, Fukt, Byggnaden som system, Värmeisolering och Installationer.

Utbildningen är helt webbaserad och gratis. Tanken är att man ska kunna använda den i mobiler, läsplattor och laptops ute på företagen. Efter avklarat prov, som görs gruppvis, registreras kompetensen Energibyggare till en framtida kompetensdatabas, som kommer att vara kopplad till ID06.

Även yrkeslärarna på gymnasieskolornas yrkesprogram ska kunna använda materialet, men under projektnamnet Nya glasögon från och med hösten 2016. Energimyndigheten driver parallellt programmet Energilyftet för arkitekter, byggherrar och konsulter

Förutom VVS Företagen deltar BI, EIO, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Energikontoren, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum i projektet Energibyggare.