Logga in

Energisparstödet till industrin på väg tillbaka

Publicerad
5 jul 2016, 10:55

ALMEDALEN. Det nedlagda PFE-programmet för energibesparingar inom industrin kommer tillbaka, utformat på ett sätt så att det klarar EU:s regelverk.
– PFE, kommer tillbaka som en viktig del av energiöverenskommelsen. Det lovade Lise Nordin (MP) i en paneldiskussion om vita certifikat hos Svensk Ventilations trailer i Almedalen.

Det så kallade PFE-stödet startade 2005 och innebar en skattelättnad på totalt cirka 150 miljoner kronor per år för den energieffektiva industrin, som befriades från elskatt för fem år i taget. PFE ledde till att drygt 2 TWh energieffektivisering uppnåddes.

PFE avslutades 2014 då det ansågs strida mot EU:s statsstödsregler. Då hade PFE lett till att drygt 2 TWh eleffektivisering uppnåtts.

Vita certifikat, som är ett kvotpliktsystem för energieffektivisering, där energibolag erbjuder kunderna hjälp med att effektivisera sin energianvändning, finns också med i energiöverenskommelsen.

Energieffektiviseringsmålet, som ska ligga till grund för de vita certifikaten, ska ses över av de fem partier som står bakom energiöverenskommelsen 2017.