Logga in

Energieffektivisering med 50 procent till 2030

Publicerad
28 nov 2016, 11:00

Är 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommit överens om.
– I somras kom vi överens om tillförsel av el och hur överföringssystemet ska utvecklas. Nu har vi också kommit överens om att sätta ett mål för energianvändningen i Sverige, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Målet för energieffektivisering ligger i linje med EU:s ambition om 30 procent minskad absolut energianvändning till 2030. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP.

Redan den 10 juni 2016 slöt regeringen och allianspartierna, utom Folkpartiet, en ramöverenskommelse om energipolitiken. Överenskommelsen ska ge långsiktighet i energipolitiken och skapa förutsägbarhet för såväl energimarknadens aktörer som för samhället.

”Jag tror personligen att den snabba tekniska utvecklingen med smarta nät, smartare och mer effektiva apparater eller maskiner i industrin, bilar som kan kommunicera bättre med varandra. Det ger helt nya möjligheter till effektivisering”, säger Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering, som alltså inte fastställs av riksdagen.

– Ett lyckat arbete med energieffektivisering stärker Sveriges konkurrenskraft, minskar miljöpåverkan och skapar många nyttor i samhället, menar regeringen i ett pressmeddelande.

Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen, kommenterar överenskommelsen så här:

– För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning är det nya målet en bekräftelse och uppmaning. Formuleringen med intensitetsmål är relativ. Resultatet beror på den ekonomiska utvecklingen och dess karaktär. Den oekonomiska energianvändningen är emellertid reell och påtaglig. 

 

FAKTA/ENERGIÖVERENSKOMMELSEN

I juni träffade regeringen överenskommelse med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om energipolitiken, där bland annat följande ingick:

  • Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040.
  • Inom ramen för maximalt tio kärnkraftsreaktorer ska nybyggnation tillåtas på befintliga platser.
  • Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till 2030.
  • Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin bör införas.

Rekommenderade artiklar

Sågade energikrav gör come-back

”Oacceptabelt att nya bostäder läcker energi”

Ytterligare steg mot nära-noll

Nu har regeringen beslutat om ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) så att Sverige ska uppfylla åtaganden kring nära-nollenergibyggnader. Detaljerade krav kommer att tas fram av Boverket under våren 2017.

”Ett vagt besked”

Installatörsföretagens installationsexpert är positiv till regerings beslut kring nära-nollenergibyggnader. Men menar att beslutet är alltför otydligt.

”Stoppa förordningen om energieffektivisering”

Den nya förordningen om energieffektivisering, som träder i kraft den 1 oktober, måste stoppas. Det skriver en branschorganisation i ett brev till näringsminister Mikael Damberg (S). 

Energisparstödet till industrin på väg tillbaka

ALMEDALEN. Det nedlagda PFE-programmet för energibesparingar inom industrin kommer tillbaka, utformat på ett sätt så att det klarar EU:s regelverk. – PFE, kommer tillbaka som en viktig del av energiöverenskommelsen. Det lovade Lise Nordin (MP) i en paneldiskussion om vita certifikat hos Svensk Ventilations trailer i Almedalen.

Fritidshus som används ofta ska energideklareras

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Miljardsatsning på solenergi

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.