Logga in

”Ett vagt besked”

Publicerad
9 dec 2016, 08:56

Installatörsföretagens installationsexpert är positiv till regerings beslut kring nära-nollenergibyggnader. Men menar att beslutet är alltför otydligt.

– Jag är positiv till att regeringen nu äntligen meddelar hur de vill att det ska se ut med kraven på nära-nollenergi, men sorgligt att de ger ett så vagt besked, säger Hans Söderström, installationsexpert på Installatörsföretagen.

Boverket lämnade ett förslag redan 2015 och nu ska de få chansen på nytt att lämna ett slutligt förslag. Regeringen nämner heller inte hur man ska hantera den befintliga bebyggelsen vid ombyggnad. Där kan det bli svårast att klara av eventuella hårdare krav ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Hans Söderström.

– En ytterligare problematisk del av avsaknaden av slutligt krav för NNE-byggnader är EU-projektet Energibyggare, utan fastställda krav kan det bli svårt att få de yrkesverksamma på byggena att utbilda sig.