Logga in

Stärkt övervakning av farliga kemikalier

Publicerad
2 sep 2016, 10:00

BUDGET 2017. För att få bort farliga kemikalier satsar regeringen totalt 375 miljoner kronor i den kommande höstbudgeten, som presenteras i sin helhet den 20 september.
– Satsningarna bidrar ytterligare till att minska riskerna med kemikalier i vår vardag, säger miljöminister Karolina Skog (MP), i ett pressmeddelande.

Regeringen stärker miljöövervakningen för farliga kemikalier. Nu görs en särskild satsning för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

– Regeringen vill stärka arbetet för en giftfri miljö, som är en av de viktigaste och mest utmanande uppgifterna inom miljöpolitiken, säger miljöministern i pressmeddelandet.

Medel avsätts för ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Länsstyrelsernas tillsyn över förorenade områden får ökade resurser. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel.

Förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU ska kartläggas. Kartläggningen tar sikte på farliga ämnen i konsument-produkter i människors vardag och resultaten kan användas till att begränsa användningen av dessa.

Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.