Logga in

Dags att vända blad i innemiljöforskningen?

Publicerad
25 jan 2017, 15:46

Har innemiljöforskningen under 1980- och 1990-talen lett utvecklingen av myndigheternas regler åt fel håll? Den frågan ställer VVS-konsulten Göran Stålbom i en debattartikel.

Är nuvarande lagar och myndighetsregler för inomhusmiljön formade av hypoteser som inte längre håller måttet? De bygger på de innemiljöproblem som var i fokus under 1980-talet: sjuka hus, fukt, mögel, astma, allergi, radon och koldioxid. Men har synen på detta förändrats? Står vi nu inför ett paradigmskifte?

Göran Stålbom beskriver den innemiljöforskning som etablerades under 1980- och 1990-talet. Enligt Göran Stålbom finns det bekymmersamma oklarheter forskningen. Han ger exempel på forskningens interaktion med massmedia, politiska aktörer, industrin och belyser också tobaksindustrins arbete för att säkra rätten att fritt kunna röka i innemiljöer.

Läs debattartikeln här.

I VVS-Forum nr 1/2017 finns en förkortad version av artikeln. Teckna prenumeration här.