Logga in

Så mycket satsas på bättre inomhusmiljö

Publicerad
26 sep 2017, 09:24

Inomhusmiljön måste bli bättre, menar regeringen som i dag lanserar en ny satsning på kompetenshöjande insatser. 

Det handlar totalt om 100 miljoner kronor, varav 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen 2019– 2021. 

Så påverkar budgeten VVS-branschen

Pengar ska, via Boverket, gå till ett kompetenscentrum för sundare hus samt en uppföljning av BETSI-undersökningen.

BETSI står för byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö.

Det var en rikstäckande undersökning som genomfördes 2007–2008 för att få fram uppgifter om det svenska bostadsbeståndet.

”Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus och god inomhusluft är avgörande för vårt välmående. Tyvärr är skillnaderna i luftkvalitet stora såväl inom landet som mellan bostäder.”

Britta Permats, Svensk Ventilation.

Britta Permats, vd på Svensk Ventilation

– Vi spenderar en stor del av vår tid inomhus och god inomhusluft är avgörande för vårt välmående. Tyvärr är skillnaderna i luftkvalitet stora såväl inom landet som mellan bostäder. Regeringens satsning på kompetenshöjande insatser är efterlängtad av branschen, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

En luft/luftvärmepump ventilerar inte luften

Med rätt ventilation kan även de som bor utmed hårt trafikerade gator och andra utsatta lägen få en bra inomhusmiljö.

Svensk Ventilation besöker i dag, tillsammans med bostadsminister Peter Eriksson (MP), Brf Storuven på Hornsgatan/Brännkyrkagatan i Stockholm där FTX (från- och tilluftsventilation med återvinning) och en standardfiltrering (filterklass F7) halverat partikelhalt jämfört med utomhusluften.

Här är kraven höga på hållbarhet

VVS-Forum finns också på plats och rapporterar mer om satsningen på en bättre inomhusmiljö.