”Cyniskt och fruktansvärt förslag från regeringen”

Publicerad 9 jun 2016, 16:10

”Aldrig har vi mött en sådan massiv proteststorm från medlemsföretagen”, sa Catharina Bäck från Svenskt Näringsliv. ”Fruktansvärt orättvist”, fastslog VVS-företagaren Theresa Östman. De båda medverkade under ett seminarium i riksdagshuset i dag där regeringens medfinansieringsförslag av sjukförsäkringen diskuterades.

Regeringens förslag om företagens medfinansiering, som precis har varit ute på remissbehandling, är tänkt att tjäna som ett incitament för företagen att jobba mer förebyggande och satsa på rehabilitering. Men både Svenskt Näringsliv och enskilda näringslivsrepresentanter intygade att man redan i dag arbetar så. Theresa Östman, ägare och vd i Fjärhundra Rör och Grillby Rör, känner sig misstrodd som företagare.

– Vi är oerhört beroende av våra medarbetare och erbjuder dem därför årliga hälsokontroller och vårdförsäkring. Vi har inte råd att avvara en enda gubbe. Och vi får tillbaka väldigt lojala medarbetare. Därför känns det här förslaget fruktansvärt orättvist, sa en upprörd Theresa Östman.

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert hos Svenskt Näringsliv, konstaterade att den tidigare socialdemokratiska regeringen under Göran Persson åren 2005–2007 försökte sig på en motsvarande lösning för heltidssjukskrivna, men utan framgång.

– Nu gör Annika Strandhäll ett nytt försök, men nu omfattas även de som är långtidssjukskrivna på deltid, sa hon och tillade att Svenskt Näringsliv aldrig tidigare har mött en sådan massiv proteststorm och fått så mycket reaktioner från medlemsföretagen.

Catharina Bäck underströk också att arbetsgivarna redan i dag överfinansierar sjukförsäkringen och att förslaget inte alls, som regeringen påstår, är kostnadsneutralt. ”Inte för det företag som drabbas. Otroligt orättvist”, konstaterade hon.

Även från offentliga arbetsgivare var tongångarna hårda.

– Det här är ett vansinnigt förslag. Vi ser framför oss en kostnadsökning på 30 procent. Redan i dag har vi sjukkostnader inom landstinget på 350 miljoner kronor. Risken för uppsägningar bland redan sjuka ökar och det blir svårare för dem med en diagnos som står utanför arbetsmarknaden att ta sig tillbaka. Ett cyniskt och fruktansvärt förslag, sa Jessica Ericsson (L), förste vice ordförande i Stockholms läns landstings personalutskott.

Läs mer om ”sjukskatten” i nr 6/2016 som utkommer den 22 juni.

Prenumeration kan tecknas här.