Billiga trycktankar risk för dricksvatten

Publicerad 16 maj 2016, 12:51

Hydropresser kan innehålla gummimaterial som inte är lämpligt för kontakt med dricksvatten. Det menar Villaägarnas Riksförbund som avråder från att köpa dem och att använda dem för dricksvatten från brunnar.

Hydropresser används förhållandevis ofta i hus med egen brunn för att hålla rätt tryck på dricksvattnet. Hydropress innehåller en gummiblåsa eller ett gummimembran inuti tanken. Kombinationen med hydropress och pump kallas även för pumpautomat. Pumpautomater är ett utrymmessnålt alternativ till hydroforer.

När dricksvattnet i hydropresser kommer i kontakt med gummimaterialet, kan både lukt och smak påverkas. Risk finns även för tillväxt av mikroorganismer och biofilm. Gummimaterialet kan också innehålla olämpliga ämnen som exempelvis nitrosaminer och ftalater, menar Villaägarna.

– När man som husägare köper en hydropress eller pumpautomat, kan det följa med diverse utländska certifikat och materialspecifikationer. En genomsnittlig konsument har dock ingen möjlighet att utifrån medföljande handlingar och märkningar bilda sig en uppfattning om produkten. Så länge produkterna saknar tydlig svensk märkning om deras lämplighet med hänsyn till hygienaspekter och så länge det saknas tydliga nationella riktlinjer för material i kontakt med dricksvatten, så är det säkraste att köpa en klassisk hydrofor utan gummimembran istället, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Villaägarnas rekommendationer bygger på ett expertutlåtande om hydropresser från Vatten & Miljöbyrån.