Logga in

Här inträffar flest vattenskador

Publicerad
27 maj 2019, 13:23

Många kopplingar och apparater som läcker vatten. Den senaste Vattenskadeundersökningen visar vilka delar av hemmen som är mest skadedrabbade.

Årets Vattenskadeundersökning är rekordstor. Den omfattar statistik från 22 246 skador som rapporterades in under 2018. 99 procent av dessa drabbade småhus, att skador i flerbostadshus mer eller mindre saknas beror på den höga självrisken i fastighetsförsäkringarna.

Det läcker som vanligt – men oftast i köken

Uppskattningen är även denna gång att skadorna kostar försäkringsbolagen och fastighetsägarna omkring 10 miljarder kronor under 2018.

Källa: Vattenskadeundersökningen 2018

Enligt rapporten inträffar 29 procent av alla skador i köken. Det är framför allt läckande rör, diskmaskiner och kopplingar som orsakar dessa.

28 procent av skadorna inträffar i bad- eller duschutrymmen där rörledningar, anslutning till golvbrunn samt golvens tätskikt orsakar de flesta skadorna.

Plast ersätter träreglar runt golvbrunnen

Rapporten bekräftar trenden att köken är mest skadedrabbade. Med 29 procent är andelen lägre än 2016 då den var 34 procent.

Så mycket satsar bostadsrättsföreningar på VVS

Fördelning av de vanligaste skadorna enligt Vattenskadeundersökningen 2018:

Skador i kök, 29 procent (34 procent 2016).

  • Rör, 29 procent (27 procent 2016).
  • Diskmaskin, 19 procent (25 procent 2016).
  • Koppling, 18 procent (19 procent 2016).

Skador i bad och duschrum, totalt 28 procent (27 procent 2016).

  • Läckage genom tätskikt i golv, 22 procent (9 procent 2016).
  • Rör, 21 procent (25 procent 2016).
  • Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 15 procent (20 procent 2016).

I den totala statistiken är det skador på ledningssystemen som dominerar med 62 procent. Utrustning står för 22 procent och tätskikt i våtrum 16 procent. Fördelningen har sett likartad ut under de senaste tio åren.

Renoveringen underkändes – efter sex år

I 2018 års undersökning är det många förhållandevis nyinstallerade ledningssystem som orsakar skador. Till exempel har andelen skador på kallvattenledningar yngre än tio år ökat till 32 procent från 27 procent 2016.

Det framför allt material- och utförandefel i kopplingar som drabbar de nyare systemen. I äldre system är korrosion däremot vanligast.

Bland tätskiktsskadorna är det vanligast med skador på golven. Där är keramiska material överrepresenterade. Flest skador har uppstått med vätskebaserade tätskikt där själva tätskiktet oftast är skadat. Anslutning till golvbrunn är också ett drabbat område.

Vanligaste skadeorsaken bland utrustning är diskmaskiner som är yngre än 10 år.

Vattenskaderapporten ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen och VVS-och tätskiktsbranscherna ingår.