Logga in

Låg smittorisk med välskött ventilation

Publicerad
7 apr 2020, 13:30

Fastighetsdriften har viss betydelse för hindrande av coronavirusets spridning. Europeiska VVS-tekniska föreningen Rehva ger råd i dessa oroande tider.

Europeiska VVS-tekniska föreningen Rehva har gått igenom studier av coronavirusets spridning och sammanfattat vilka risker det finns i byggnader. Enligt Rehva kan det finnas en mindre risk att covid-19 kan spridas via luftsmitta vid andra situationer än vid vård av patienter.

Rehva påpekar att de viktigaste förebyggande åtgärderna trots allt är att undvika närkontakt och ha god handhygien.

VVS-arbete i pandemitider: ”Vi har tillsatt två VVS-montörer till fältsjukhuset i Göteborg”

Några viktiga punkter ur sammanfattningen:

  • Kontinuerlig ventilation minskar risk för exponering. Alternativet är att ta ventilationen i drift några timmar före och efter arbetsdagen.
  • Använd inte cirkulationsluft.
  • Fönstervädring kan förbättra ventilationen, speciellt i byggnader med självdrag.
  • Luftfuktigheten påverkar inte viruset, fuktigheten kommer endast att bromsa viruset när relativ luftfuktighet överstiger 80 procent.
  • Rumstemperaturen är irrelevant, viruset påverkas först när temperaturen är över 30 °C.
  • Låg luftfuktighet minskar andningsvägarnas motstånd mot viruset, men det finns inget behov av luftfuktighetskontroll.
  • Rengöring av kanaler påverkar inte spridningen av viruset.
  • Ventilationssystemets filter har inte betydelse för spridning av viruset (partikelstorlek 80–160 nm).

Rehva uppmanar att kontrollera funktionen noggrant om det finns misstanke att roterande värmeväxlare i ventilationssystemets värmeåtervinning läcker mellan från- och tilluft. Om det läcker bör värmeväxlaren förbikopplas.

Enligt Rehva har betydelsen av smittspridning via droppar som uppstår vid spolning av WC ännu inte beaktats.

Läs mer hos Rehva.