Logga in

De vattentäta skåpen läcker

Publicerad
10 jun 2019, 14:05

Nu har Rise Kimab på uppdrag av Länsförsäkringar och Säker Vatten testat fördelarskåp från fyra leverantörer. Syftet var att avslöja svaga punkter.

Och svagheter fanns: Det är krångligt att montera dem och det är svårt att få dem täta i alla delar. I ett av skåpen började det droppa vatten efter fem minuter.Stefan Rex

– Jag hade kanske förväntat mig ett något bättre resultat än det blev, och jag hade förhoppningar på det. De här testerna är gjorda i labmiljö och ute i verkligheten är det ännu svårare att få det riktigt bra. Det beror på flera orsaker – konstruktionsmässigt men också monteringsmässigt – man följer inte alltid monteringsanvisningarna fullt ut, säger Stefan Rex, vd på Säker Vatten.

Kallvattnet blev 37 grader varmt efter stambytet

Testerna omfattade fördelarskåp från fyra, icke namngivna. leverantörer. De gjordes i fyra olika kombinationer: Nio 25 mm rör vertikalt anslutna underifrån, nio 25 mm rör anslutna underifrån med förskjutning. Dessa upprepades med ytterligare två rör med grövre skyddsrör.

Tätheten provades genom att fylla vatten till 30 mm över botten i skåpen. Genomföringarna kontrollerades sedan efter 5 och 15 minuter samt efter 24 timmar.

Ett av skåpen läckte vid samtliga prov redan efter fem minuter. Ett annat skåp hade stora läckor vid prov med grövre skyddsrör eftersom den koniska gummitätningen kapades lägre än vattennivån för att passa skyddsrörets diameter.

Då kommer samordnade branschregler för våtrum

– Fördelen med skåpen är att vi har kommit så långt att kopplingarna är koncentrerade på ett ställe. Så länge kopplingarna håller tätt är det inget bekymmer. Det är när det uppstår läckage i en koppling som skåpen ska vara en säkerhet. Nu ser vi att det i vissa fall inte fungerar fullt ut, säger Stefan Rex.

Han betonar hur viktigt det är att montörerna följer monteringsanvisningarna och använder de hjälpmedel som finns för att rören ska styras rätt.

– Rent konstruktionsmässigt måste vi se om det finns någon bättre variant för att få till tätningen i botten med styrning av rören. Är gummi det rätta materialet, eller ska det vara något annat? Det är inte provat hur ålderbeständigt gummit är, säger Stefan Rex.

Triss i felplacerade installationer

– Vi har haft möte med fabrikanterna och vi är alla överens om att vi gemensamt måste försöka förbättra oss. Det gäller, ur monterings- och konstruktionssynpunkt, att se om det går att göra en bättre och robustare lösning.