Logga in

Vattenskaderapporten: Kylar och frysar ökar i statistiken

Publicerad
6 apr 2020, 10:06

Den senaste Vattenskadeundersökningen visar inga dramatiska förändringar i statistiken. Men det finns en oroande trend och några ljuspunkter.

Vattenskadecentrums årliga vattenskadeundersökningar växer och omfattar allt fler skaderapporter. 2019 rapporterades 24 272 skador, över 2 000 fler än året före (22 246). Vattenskador kostar fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället total mer än 10 miljarder kronor om året.

Så gick det förra året: Här inträffar flest vattenskador

I statistiken dominerar fortfarande småhusen. De inrapporterade skadorna kommer till 99 procent från småhus. Flerbostadshusen egentliga skadestatistik är oviss då de skadorna sällan rapporteras på grund av höga självrisker i fastighetsförsäkringarna.

Här inträffade de flesta vattenskadordna 2019. Källa: Vattenskaderapporten 2019/Roxx Communication Group

Enligt rapporten inträffar 33 procent av alla skador i köken, något högre än 2018 då den andelen var 29 procent. Diskmaskiner sticker ut i statistiken då de orsakade 22 procent av skadorna i köken. Den andelen har varierat under åren men låg på 19 procent 2018. Annars är det i huvudsak läckande rör och kopplingar som orsakar skadorna.

27 procent av skadorna inträffar i bad- eller duschutrymmen. 2019 uppstod ovanligt stor andel skador, 44 procent, på grund av läckor genom golvens tätskikt. I övrigt var det rörledningar och kopplingar som orsakade de flesta skadorna.

2017: Det läcker som vanligt – men oftast i köken

Tidigare år har läckor vid tätskiktets anslutning till golvbrunn orsakat många skador. 2018 stod de skadorna för 15 procent av skadorna i dusch och bad. 2019 är andelen endast 3 procent.

Thomas Helmerson. Foto: Peter KnutsonDet kan finnas flera orsaker till förändringen, menar Thomas Helmerson från Vattenskadecentrum, bland annat beror det på vem som fyller i skaderapporten.

– Det har säkert blivit bättre eftersom det varit så stor koncentration på allt som rör installationer i våtrummen. Där har allt blivit bättre när man lärt sig, tidigare har det varit slarv med golvbrunnsinfästningar, tillskärning av membran eller plastmatta, säger han.

Vattenskador för flera miljarder

I den totala statistiken är det mindre förändringar även om andelen skador orsakade av utrustning tycks öka svagt. Skador på ledningssystem dominerar med 58 procent, utrustning står för 25 procent och tätskikt i våtrum för 17 procent av skadorna.

Utrustning står för allt större andel. Källa: Vattenskadeundersökningen 2019

Diskmaskiner har alltid varit skadedrabbade. Men nu är trenden inom kategorin utrustning att andelen skador från kyl och frys ökar. Sedan 2014 har andelen stigit från 17 till 27 procent. Dessutom är det förhållandevis nya maskiner – drygt 40 procent av de skadade är fem år eller nyare.

– Kurvan går hela tiden uppåt, det är den mest oroväckande trenden. Det beror dels på att maskinerna inte håller och installationerna blir inte bra. Men det är inte bara vattenanslutna kylar och frysar som går sönder, säger Thomas Helmerson.

I 76 procent av de rapporterade skadorna fanns dessutom tätskikt eller underlägg under kyl eller frys och ändå uppstod skada av utläckande vatten.

– Antingen är det felmonterat eller håller inte måttet. Det här är något vi måste titta närmare på, säger Thomas Helmerson.

Även 2019 uppstod många skador på nyare ledningssystem. Det har dock något minskande trend de senare åren. Skadorna beror i första hand på material- och utförandefel.

Vattenskaderapporten sammanställs av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen och VVS- och tätskiktsbranscherna ingår.

Fördelning av de vanligaste skadorna enligt Vattenskadeundersökningen 2019:

Skador i kök, 33 procent (29 procent 2018).

  • Diskmaskin, 22 procent (19 procent 2018).
  • Rör, 20 procent (29 procent 2018).
  • Koppling, 19 procent (samma 2018).

Skador i bad och duschrum, totalt 27 procent (28 procent 2018).

  • Läckage genom tätskikt i golv, 44 procent (22 procent 2018).
  • Rör, 18 procent (21 procent 2018).
  • Koppling, 9 procent (8 procent 2018).

Läs mer hos Vattenskadecentrum.