Logga in

Dricksvattnet fortfarande hotat

Publicerad
9 maj 2019, 08:52

Om det torra vädret fortsätter kan vattenförsörjningen påverkas betydligt och läget kan akut förvärras för de små vattenmagasinen. Det varnar Bo Thunholm på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) för.

Rent tappvatten direkt från blandaren är en självklarhet för de flesta svenskar. Vi gör i genomsnitt av med 150 liter dricksvatten per dag.

De är bäst i landet på att hushålla med vatten

SMHI varnar nu för att vinterns nederbörd inte räcker för att fylla de stora grundvattenmagasinen.

Vattenläget är till och med sämre nu än situationen under värmeböljan 2018 och bevattningsförbud är sedan länge utfärdat på Gotland.

Bo Thunholm, SGU

Hydrogeologen Bo Thunholm på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) pekar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga även vid normala nederbördsmängder. Detta påverkar både den kommunala vattenförsörjningen och enskilda brunnar.

– Men små nederbördsmängder nu under försommaren innebär att grundvattennivåerna bli mycket låga i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Både den enskilda och kommunala vattenförsörjningen kommer att påverkas betydligt. I låglänta och kustnära områden kan även ökade problem uppstå med saltvatteninträngning i bergborrade brunnar, säger Bo Thunholm.

”Det är svårast att klara sig utan vatten”

Enligt SVT-meteorologen Nitzan Cohens preliminära prognos så kommer högtryck och värme att dominera den svenska sommaren även i år. Detta kommer att ytterligare förvärra situationen, enligt Bo Thunholm.

– En torr och nederbördsfattig period kan medföra ytterligare en försämrad situation för de små magasinen. Nivåerna 2018 var i allmänhet höga före sommaren, men den extremt torra sommaren innebar att nivåerna sjönk snabbt i stora delar av landet och ett antal bottenrekord noterades sedan SGU startade övervakningen av grundvattennivåer i slutet av 1960-talet, konstaterar han.

Vattensnål hotellgäst kan få rabatt

Tappvattnet är dessutom dåligt skyddat. En granskning av Sveriges Radio Kaliber visar att en tredjedel av landets vattentäkter är oskyddade.

Enligt miljömålen för 2020 ska alla allmänna vattentäkter ha ett vattenskyddsområde, men det kommer inte att kunna genomföras, enligt SGU.