Logga in

Separering redan i wc-stolen

Publicerad
23 apr 2019, 08:30

Många har försökt – men ingen har tidigare lyckats. Nu ska Laufen göra det enkelt att installera storskalig urinseparering.

Niclas Ekwall– Vi vill verkligen se om vi kan påverka så att branschen ändrar sig, minskar trycket på VA-verken och inte har avloppen på det traditionella sättet. Vi vill avskilja avloppet redan i toaletten och leda det till en separat anläggning. Det kan göras på olika sätt: En anläggning i huset som utvinner gödningsmedlet, eller att samla allt i en tank och transportera till VA-verket som sedan processar det, säger Niclas Ekwall, försäljningsdirektör hos Laufen Sverige.

Ny forskning: Återvinning av plaströr kan spara 50 miljoner

Laufens nya WC har en patentsökt urinfälla som nyttjar vätskans ytspänning. När användaren sittande uträttar sina behov rinner urinen genom ett dolt utlopp separerat från fekalierna.

Urinseparering har hittills varit tänkt i mindre skala och mest riktat mot fritidshus och villor. Laufen tänker annorlunda.

– Det är i stora hyres- eller hotellkomplex med många gäster som det går att få stor effekt. Det passar framför allt för nybyggnad eftersom det kräver en extra ledning, säger Niclas Ekwall.

Plast ersätter träreglar runt golvbrunnen

Urinen från spillvattnet leds för behandling i en ekologisk process utvecklad av schweiziska Vuna. Processen använder mikrobiell omvandling, filtrering med aktivt kol och destillering för att omvandla urin till gödselmedlet Aurin.

Processen tar hand om kväve och fosfor samt mikroföroreningar, hormoner och medicinska rester. Enligt företaget kan systemet minska VA-verkens kvävebelastning med cirka 80 procent. Gödselmedlet är dessutom godkänt för användning i jordbruk.

ARN godkänner hink för spillvatten

Laufens WC Save! är utvecklad tillsammans med österrikiska designstudion Eoos och schweiziska forskningsinstitutet Eawag. Dessutom har Bill & Melinda Gates Foundation stöttat idén genom projektet Reinvent the Toilet.