VVS-avtalet klart – industrins märke gäller

Publicerad 20 apr 2016, 16:48

AVTAL 16. VVS Företagen och Byggnads enades om ett nytt Teknikinstallationsavtal VVS & Kyl på onsdagen. Resultatet blev 2,2 procents påslag på lönen, vilket håller sig inom det så kallade märket.
– Vi är mycket nöjda med det nya avtalet, säger Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef på Installatörsföretagen och ansvarig för förhandlingarna på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

Enligt Anita Hagelin har förhandlingarna med Byggnads varit konstruktiva. Det nya Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl löper på 13 månader och ger löneökningar på 2,38 procent. Det ger ett avtalsvärde på 2,2 procent räknat på 12 månader och följer det av industrin satta märket. 

– Den största förbättringen i avtalet är de förenklingsåtgärder som gjorts på ett flertal ställen i avtalet. Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har varit prioriterat för oss i årets avtalsrörelse. En fråga vi däremot inte kommit i mål med är den om att skapa en stärkt kompetensutveckling direkt efter examen, säger Anita Hagelin, i ett pressmeddelande.

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl berör 16 000 installatörer. Avtalet förhandlas mellan VVS Företagen, en del av Installatörsföretagen, och Byggnads. Den nya avtalsperioden löper mellan 1 april 2016 till 30 april 2017.

Kort om avtalet

  • Avtalet löper på 13 månader, det vill säga fram till 30 april 2017.
  • Avtalsvärde ligger på märket, det vill säga 2,38 procent.
  • Utgående lön för yrkesarbetare höjs med 4,69 kronor/timmen.
  • Utgående förtjänstökning per månad för yrkesarbetare med månadslön utgörs av 816 kronor.
  • Avtalets lägsta timlön för yrkesarbetare 158 kronor.
  • Avtalets lägsta månadslön för yrkesarbetare 27 492 kronor.

Några frågor har lyfts ut avtalsrörelsen och i stället hänskjutits till partssammansatta arbetsgrupper. Resultat från de grupperna ska slå igenom i 2017 års avtal.

Exempel på sådana frågor är:

  • Löner som ska ses över i sin helhet.
  • Utbildningsavtalet som också ska ses över för att bättre kunna tillgodose branschens behov av kompetens.